Attila Csörgö: Jak zkonstruovat pomeranč II

papírové objekty, ventilátory
sýpka

Papírové duté objekty, blížící se tvaru koule se vznášejí nad několika ventilátory. Jejich konstrukce začala od pravidelných a téměř pravidelných geometrických těles. Další podmínkou bylo, že objekty jsou podobné kouli a vycházejí z modelu loupání pomeranče (kvazi transformace z dětství). Když jsem se tím začal zabývat, vycházel jsem ze vztahu dvou systémů, které se zdají být podobné: vztah mezi plánem a prostorovou geometrií, což je neslučitelnost, kterou můžeme ukázat na kvadratuře kruhu. Víceméně se s těmito jevy potkáváme každodenně: například kartografické zkreslení v mapách, kde se Grónsko zdá být rozlohou stejně veliké jako Afrika. To je způsobeno převodem zakřiveného povrchu do roviny a zkresluje všechny údaje, tj., plochy, délky a úhly. Zatímco kartografové pracují s „rozkládáním“ tvaru zeměkoule, já jsem se pokusil pracovat obráceně: slepoval jsem z papíru tělesa, která se blížila tvaru koule. Vyšel jsem z předpokladu, že koule se bude nehybně vznášet nad elektrickým ventilátorem, ale snahou o dosažení dokonalosti koule pomocí plošek docílíme jen nedononalá tělesa. Jsou to aberace a proud vzduchu objekty pohybuje po ploškách a vrcholcích, takže se v proudícím vzduchu sice vznášejí, ale skáčou a rotují podle toho, jaký mají tvar. Instalace byla umístěna pod hodinami ve věži sýpky.
Attila Csörgő, 1994


Attila Csörgő (narozen 1965 v Budapešti) patří mezi současné maďarské umělce, jehož díla se objevila ve významných mezinárodních výstavách. Jeho práce hledají vztahy mezi rovinou, prostorem a časem. Využívá umění jako nástroj, uvádějící diváka do světa vědy. Inspiruje se perspektivou, geometrickými tvary a aplikovanou matematikou, jeho díla spojují fantazii a zvědavost, představují různé fyzické a matematické jevy, a vytvářejí nový pohled na skutečnost, jíž si nejsme vědomi. Csörgő vytváří komplexní instalace, které na první pohled vypadají jako brikoláž, ale vzbuzují dynamické vizuální zážitky. Nedávné samostatné výstavy:  Atelier Calder, Sache, 2011; MUDAM, Musée d'Art Moderne Grand Duc Jean, Lucembursko, 2010. V roce 2009: Ludwig Museum, Museum of Contemporary Art, Budapešť, Maďarsko; Domaine de Kerguéhennec, Francie; Galerija Gregor Podnar, Berlín. 2008: Muzeum Wurfelbahnen und Raumkurven Folkwang im RWE Turm, Essen, Německo. 2007: Galeria Arsenal, Bialystok, Polsko; Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, Maďarsko. 2006: Galleria Contemporaneo, Mestre-Benátky, Itálie; Galerija Gregor Podnar, Lublaň, Slovinsko. 2005: Galerie Van Zoetendaal, Amsterdam, Nizozemí (s Gáborem Őszem).
podpořeno a připraveno ve spolupráci s C3 Budapest s Miklosem Peternakem

Související články

Průsvitný posel: Hermit III.
http://artycok.tv/en/10973/attila-csorgo
attila_csorgo