Colorvm Natvrae Varietas-CD Rom

poznámky o barvách a zvucích / remarks on colour and sound
Miloš Šejn / Miloš Vojtěchovský
Centrum pro metamedia Plasy / C3 Budapest 1999

Colorvm Natvrae Varietas
poznámky o barvách a zvucích / Remarks on Colour and Sound

platforma Macintosh a PC CD ROM

PowerPC,
16bit Colour and Sound,
QuickTime 4
 

Elektronická kniha Barev a Proměn je věnována fenomenologii i magii přírody, schopnostem oka rozlišit barvy, vlastnostem paměti a rozumu pochopit a pojmenovat viděné. Je labyrintem i archivem barevných typologií a výjimek chromatiky, morfologie a zvukové krajiny, kvalit přírody, ukrytých v mikrosvětě osobní sbírky pigmentů, přírodnin, video a audio záznamů Miloše Šejna. Kniha je výsledkem mnohaletého intenzivního prožívání prostoru mezi zvukem a barvou, pohybem, psaným textem a mluveným slovem. Mapuje a představuje zaujetí umělce přírodou, pozorování jejích nekonečných barevných palet a tvarosloví. Je deníkem ztrácení se v krajině a hledáním v knize krajiny a krajinách knih. Zachycuje stopy po dotýkání a je záznamem dialogu člověka a světa o proměnlivosti povrchu i nitra věcí a jevů, naslouchání barvám a zachycování valérů, hlasů v krajině i jejich rezonancí v mysli a imaginaci.

"Výchozím místem je menu sestavené z 9 barevných ploch, přes které se jedním kliknutím lze dostat do dalších vrstev knihy. Názvy jednotlivých kapitol se objevují v latině nad tímto menu. Větvička vpravo dole umožňuje nastavit hlasitost (doporučujeme použít sluchátka). Ikony pod barevnými obdélníky i druhé menu předmětových ikon umožňují přímý vstup do dalších kapitol, z nichž každá pojednává jedno z celkem patnácti témat: Barvy / Zvuky / Místa / Slova / Mikro a Makrokosmos / Topografie / Vidění barevných těl / Elementy / Vidění elementů / "Exaktní" vidění barvy / Barevné interakce / Teorie barev a synestesie / Rozhovor "Život v barvách" / Autor / Sumář."
Procházení jednotlivými vrstvami CD-ROMu je aktivováno pohybem kurzoru (rollower), jednoduchým kliknutím  (mouseup) nebo pohybem kurzoru se stisknutou myší (rollover mousedown). Většina prvků obrazové plochy je aktivní a záleží pouze na divákovi, kterým směrem se vydá. Návrat do výchozího menu umožňuje jeho ikona dole uprostřed nebo její variace, jež je třeba objevit. Vystoupit lze kdykoliv klávesovou zkratkou Command (Control)-Q či ikonou hrušky vlevo dole ze základního menu.

Miloš Vojtěchovský, Miloš Šejn, 1999

kolofon:
CDROM Colorum vznikl v letech 1998-1999 jako výsledek spolupráce Miloše Šejna, Centra pro Metamedia Plasy a Centra pro Kulturu a Komunikaci C3 v Budapešti.
Design a koncept: Miloš Šejn
Programování Macromedia Director: Robert Langh, Miloš Šejn
produkce, asistence, zvukový poradce - interface / Miloš Vojtěchovský
Texty: Miloš Vojtěchovský, Václav Cílek, Pavlína Morganová, Miloš Šejn
Překlady: Jo Williams, Simona Mehnert, Vera Chase, Simon O'Flynn, Osamu Okamura, Daniel Morgan, Hynek Zlatník
Grafické zpracování tiskoviny / booklet layout: Hedvika Moravcová tisk / printed by: GTA.s.r.o.
Vydaly: C3 Budapešt a CMM Plasy
Distribuce: Miloš Šejn, Jičín,
C3 – Centre for Culture and Communication, Budapest;
Centrum pro současné umění, Praha.


Pro přehrávání archivního CD Romu je potřeba archivní počítač s OS pro Windows nebo Apple McIntosh z roku 2000, které nejsou dnes běžně dostupné. Nabízí se technologie emulace, kterou provedl Jonáš Svatoš z NFA a kterou si lze přehrat zde:

https://eaasi.digilab.nfa.cz/hermit-colorvm/

>>>> user:hermit
>>>> psw: plasy

Miloš Vojtěchovský, 2019