Nadace Agosto Foundation
Vojtěšská 196/18
110 00, Praha 1
Česká republika

Nadace Agosto Foundation je vedená v nadačním rejstříku pod spisovou značkou N 1070 u Městského soudu v Praze

: 02178001
DIČ: CZ02178001


Bankovní informace

Účet: Nadace Agosto Foundation
Banka: Komerční banka, a.s.
Adresa banky:
Na Příkopě 33, čp. 969
114 07 Praha-1, Czech republic
Číslo účtu: 107-5669780267/0100
IBAN: CZ7401000001075669780267
Swift (BIC): KOMBCZPPXXX

Číslo datové schránky: 6uhb7vu

info@agosto-foundation.org
http://www.agosto-foundation.org


Náš tým

Správní rada nadace Agosto Foundation

Předsedkyně správní rady
Cynthia Plachá

Místopředseda správní rady
Tomáš Plachý

Člen
Jan Mengler

Kontrolor
BODIE s.r.o.