Nadace Agosto Foundation svou činností podporuje širokou škálu projektů. Zaměřuje se na rozvoj inovativních společenských a kulturních programů podporujících mezioborové sdílení.

 

Nadace klade důraz na inovátorský, experimentální a interdisciplinární přístup, a na projekty se vzdělávacími přesahy. Prostřednictvím grantů nadace podporuje skupiny a jednotlivce, kteří se přičiňují o osobní a společenský rozvoj, a kteří se v rámci umělecké činnosti vyrovnávají s komplexními výzvami, které jsou se společenskými změnami nedílně spojeny.

V roce 2014 zakladatelka nadace Cynthia Plachá připravila spolu s dalšími kurátory multižánrový mezinárodní festival vs. Interpretation věnovaný hudební improvizaci s přesahem k filmu a pohybovému a výtvarnému umění. Hlavní charakteristikou festivalu bylo využití nejrůznějších výrazových prostředků a situačních rámců, jeho náplní pak živá vystoupení, audiovizuální instalace, site-specific práce či intervence ve veřejném prostoru, využívající různé žánry a nástroje současné umělecké praxe. Součástí festivalu bylo mezioborové symposium a vydání publikace vs. Interpretation: An Anthology on Improvisation, Vol. 1. Druhý ročník tohoto festivalu se konal v roce 2016, svým tématem a formou zdůrazňoval podobně jako ten první propojení místní umělecké experimentální scény s mezinárodním kontextem.

Aktuálně se nadace věnuje menším projektům zaměřujícím se taktéž na improvizovanou hudbu, zvukové umění a zejména ekologii. Celoročně realizuje tvůrčí pobyty pro umělce, teoretiky a kurátory. V grantovém programu Perpedes podporuje umělecké iniciativy v regionech, vytváří a spravuje obsáhlé sbírky archivních projektů v online Mediatéce. Spíše než na prezentaci uzavřených uměleckých děl veřejnosti se zaměřuje na procesuální a kolaborativní formy, směřující k možnostem změny společenského a kulturního prostředí.


Nadace Agosto Foundation v čase

2013

  • založení nadace Cynthií a Tomášem Plachými

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

  • zahájení dvouletého projektu Kartografie (Eko)systémů: Black Edition

  • vydání publikace Básně a kresby Květy Válové (z fotoalba, 1953–55)

  • vydání publikace Upsych 316a Univerzální Psychiatrický Chrám

2022

  • vydání publikace, webu a uspořádání konference projektu [Kartografie (Eko)systémů: Black Edition] (https://blackedition.cz)

2023

  • výstava Flashback: Hermit 1992 - 1999 je věnovaná prezentaci archivu Nadace Hermit a je součástí výstavního programu Muzea umění Olomouc, kde je archiv uložen.

Děkujeme všem jednotlivcům a institucím, kteří s námi v minulosti spolupracovali a realizaci našich projektů podpořili. Mezi nejvýznamnější patří: Národní technické muzeum, Centrum stavitelského dědictví Plasy, Národní památkový ústav v Plzni, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, His Voice, Akademie múzických umění v Praze, Studio ALTA, Alfred ve dvoře, Veletržní palác NG, Institut intermédií - FEL ČVUT, HAMU, Centrum a Nadace pro současné umění Praha, Stará čistírna odpadních vod v Bubenči, Galerie INI, Galerie Školská 28, Goethe Institut, Rakouské kulturní fórum v Praze, Slovenský inštitút Praha, the Swiss Arts Council Pro Helvetia, Velvyslanectví Nizozemského království, Harvestworks New York, platforma Multiplace, Galerie Hlavního města Prahy.

V průběhu let bylo možné programy a projekty nadace realizovat díky finanční podpoře ze soukromých zdrojů zakladatelů nadace, darů obchodní společnosti Safichem Assets, a.s., z veřejných dotací (Ministerstvo kultury ČR, Městská část Praha 1, Městská část Praha 7, Plzeňský kraj, Nadace pro současné umění, ad.) i díky soukromým dárcům. Všem velmi děkujeme.

Podpořit nás můžete i poukázáním daru přímo na náš účet.


Nadace v médiích


Správní rada nadace Agosto Foundation

Předsedkyně správní rady
Cynthia Plachá

Místopředseda správní rady
Tomáš Plachý

Člen
Jan Mengler

Kontrolor
BODIE s.r.o.


Dokumenty ke stažení

Statut nadace

Výroční zpráva 2022vyrocni-zprava-2022.pdf

Výroční zpráva 2021vyrocni-zprava-2021.pdf

Výroční zpráva 2020vyrocni-zprava-2020.pdf

Výroční zpráva 2019vyrocni-zprava-2019.pdf

Výroční zpráva 2018vyrocni-zprava-2018.pdf

Výroční zpráva 2017vyrocni-zprava-2017-cz.pdf

Výroční zpráva 2016vyrocni-zprava-2016.pdf

Výroční zpráva 2015vyrocni-zprava-2015.pdf

Výroční zpráva 2014vyrocni-zprava-2014.pdf