Rezidenční program v současné době není realizován.

 

Rezidenční pobyty

Tvůrčí pobyty nadace Agosto Foundation si kladou za cíl rozvíjet prostředí, ve kterém se jak umělci, tak lidé jiným způsobem činní v kulturním prostoru mohou odpoutat od jejich běžného životního rámce a sdílet informace napříč obory a disciplínami. Cílem je vytvářet a kultivovat obecnou platformu pro aktivní, kreativní a neoborové (tj. bez orientace na jakýkoliv specifický obor) objevování.

Rezidenční program klade zvláštní důraz na obory, které fungují v rámci zvukové a mediální tvorby, využívají improvizaci, jsou inkluzívní, mají celospolečenský rozměr, a vyjadřují se k tématům společenské rovnosti a environmentálního povědomí.

Účast na tvůrčím pobytu Agosto Foundation se odvíjí od přímého pozvání nadace. Preferované jsou pobyty po dobu aspoň jednoho měsíce, ideálně v rozmezí jednoho až dvou měsíců. Na vytvoření seznamu kandidátů se podílí pravidelně obměňovaná rada kurátorů, specialistů a poradců.

V roce 2019 se projekt uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.