Jakub Wagner a Martin Klusák: Krastí

prezentace filmového projektu o krajině a zvuku
Centrum stavitelského dědictví Plasy NTM, Matheyho sál

Představíme aktuální produkci čtyř krátkých experimentálních fimových básní o vztazích vnitřních a vnějších krajin. Filmy jsou o prostupování zvuku, planiny, lesa, města, mýtů, imaginace. Filmy vznikají jako výsledek tvůrčí spolupráce a autory jsou dokumentaristka Květa Přibylová, skladatelé Martin Klusák, Jan Rybář a Marek Matvija, kteří hledají hranice a prostupnost obrazové (vizuální) a hudební (ruchové) řeči ve vztahu k současné krajině. Skladebným prvkem jsou spíše než vyprávění rytmus a pohyb. Krastí bude bude představeno buď jako filmové pásmo nebo jako projekce s živým hudebním doprovodem. Producenty jsou GPO Platform (Jakub Wagner, Martin Kohout) a Hudba v souvislostech (Jan Rybář). V současné době je projekt ve fázi natáčení a postprodukce.
Martin Klusák


Martin Klusák je český skladatel, multimediální umělec a sound designer, absolvent FAMU v oboru zvuková tvorba a současný student Ph.D. na HAMU v oboru skladba. Jeho tvorba má široké rozpětí od kompozice a zvukového designu pro film, televizi a rozhlas, až po autorské hudební a multimediální projekty, které mnohdy překračují hranice hudby a zvukových umění a dotýkají se i jiných uměleckých oborů. Je jedním ze zakladatelů skupiny Topos Kolektiv, která již dva roky experimentálním způsobem zkoumá hranice hudby, divadla, výtvarných umění a architektury formou site-specific představení.

Jakub Wagner je scénárista, režisér a producent. V roce 2002 absolvoval bakalářský stupeň oboru režie na FAMU, kde pokračoval ve studiu na katedře dokumentu, které v roce 2014 zakončil absolventským filmem Rodinné záležitosti / něco z videodeníků. Je autorem portrétních dokumentů Profil – Jan Kaplický (2004), Váňa (2012), producentem dokumentárního filmu Komplex epopeje (2018).