Mark Dijkstra:Performance se světlem a zvukem

stroboskopické světlo a elektronika
kaple sv. Benedikta, konvent

To, co mne fascinuje a s čím experimentuji, je prožitek času a prostoru. To jsou dvě danosti, které nemají samy o sobě žádnou váhu. Divák je nicméně prožívá během představení a prožívá je díky vlastní představivosti. Pokouším se uspořádat tyto dva prvky takovým způsobem, aby během performance vznikl prožitek nového prostoru a času.
Mark Dijkstra, 1993


Mark Dijkstra je nizozemský umělec, zabývá se videem, instalací a performancí. Hlavním tématem jeho práce jsou způsoby jak vnímáme naše prostředí a čas, který potřebujeme k interpretaci vnímaného prostředí. Spolupracuje s designéry, architekty, herci, tanečníky a hudebníky, zkoumá hranice médií, ve kterých se pohybuje. Umění považuje za filozofický způsob myšlení.