Michael Delia: 1. End-to-End/

instalace, detail
sýpka
  1. zvuková performance, konvent

A series of process oriented works where the making of the frame creates the image which then completes the work. Six plaster cast frames are finished with black sand-paper. The black and white sandpaper is then edited/cropped to fit the six frames which are arrange in a line. The abstract “Cosmos” like images of plaster and black sand flow forward and back, end to end, from the beginning and the end and back again.

I created a second work which was an installation in the attic of the granary, It was comprised of a table with a metronome moving back and forth between a loaf of bread and a rock. The title was a Czech expression which I don’t now recall. I have it written down somewhere.. "I give you bread and in return you give me stones".


Michael Delia (USA 1963) umělec, hudebník a tvůrce hudebních nástrojů. V roce 1985 absolvoval bakalářské studium na Moravian College a v roce 1987 získal magisterský titul v oboru sochařství na Sculpture from the School of Visual Arts (SAV). Vytváří zvukové a světelné site specific instalace a z nalezených objektů staví experimentální hudební nástroje. Ve svých brikolážích dává objektům nový význam a funkcí i kontext. V roce 1992 cestoval do Československa, kde se účastnil prvního sympozia Hermit v klášteře Plasy, to byl impuls, kterým začala jeho umělecká hudební spolupráce s českými umělci a hudebníky, která pokračuje do současnosti. Vystavuje a vystupuje v Evropě a USA.

Související články

O počátku: Centrum pro metamedia Plasy