Michael Delia:Plaské nástroje

koncert
kaple svatého Bernarda
konvent
Klášter Plasy 1993

Přijel jsem do Plasů se záměrem postavit zde soubor hudebních nástrojů, které by působily jak vizuálně, tak zvukově. Barokní téma symposia se stalo vhodným impulsem pro to, abych začal pracoval na strunných objektech. Ke stavbě jsem použil nalezené objekty jako jsou zahradnické nářadí, skleněné láhve, uhlí a dřevo a výsledkem byla asambláž, ve které se reflektovaly předměty a okolí kláštera. Ke koncertu v kapli svatého Bernarda jsem pozval Jaroslava Kořána z Orloje snivců: propojovali jsme zvuky vlastnoručně postavených afrických mbir s tóny nástrojů, postavených v klášteře, a improvizaci jsme založili na souhře harmonických tónů tohoto prostoru. Dále jsem spolupracoval s Petrem Niklem na loutkovém představení, improvizoval s Peterem Jacquemynem a v doprovázel taneční performanci Evy Carrozzy.
Michael Delia, 1993


Michael Delia (USA,1965) je newyorský vizuální umělec a hudebník, autor hudebních nástrojů. Orientuje se hlavně na zvukové performance a instalace. Při vystoupeních využívá nalezené objekty a tradiční hudební nástroje kombinuje s věcmi denní potřeby. Svá díla prezentoval v řadě význačných kulturních institucí v Evropě a USA, mj. The Knitting Faktory, Exit Art (New York), Stighting Logos (Gent), Het Apollohuis (Eindhoven), Rudolfinum (Praha), Sound Off, The Rosenberg Museum, Skleněná Louka (Brno), Kép-Ze-Let v Tatabánya, Mamu Galerie Budapest a další. Hraje také na africké kalimby (mbiry) a perkusivní strunné nástroje "santoorpans". Vystupoval mj. s Vojtěchem a Irenou Havlovými, Petrem Niklem, Jaroslavem Kořánem, Zapomenutým orchestrem Země snivců, Hernem Gadboisem, Martinem Alačamem, Annou Homler, Rajeshem Mehtou, Martinem Janíčkem, Ondřejem Smeykalem,  Milošem Vojtěchovským, Martinem Alačamem, Hearnem Gadbois, Jennifer de Felice, Angelicou Castello, Antoniem della Marina, Alessandrou Zucchi, Al Margolisem, Phillem Niblockem, Katherinou Liberovskaya, Sofií Bustorff, Jozefem Czeresem, Zsoltem Sores, Jonem Rose, a tanečnicemi Sally Gross, Gaby Glinz a Lucienne Vidah.

Michael Delia se účastnil prvního symposia Hermit v roce 1992 a vracel se skoro každý rok.