Becoming Animal

Dokument Emmy Davie a Petera Mettlera
Inspirováný dílem Davida Abrama
15. května 2019, 20.30
Kino Ponrepo

Scénář a režie: Emma Davie a Peter Mettler
Kamera: Peter Mettler
Zvuk: Jacques Kieffer, Peter Bräker, Peter Mettler
Produkce: Cornelia Seitler, Brigitte Hofer, Rebecca Day, Sonja Henrici (maximage, Skotský institut dokumentárního filmu, SRF Schweizer Radio und Fernsehen)
Švýcarsko/Spojené království, 2018, 78 min

 

Pohlcující filmová esej, natočená v Národním parku Grand Teton ve Wyomingu (USA) propojuje rozdílnou citlivost filmařů Emmy Davie a Petera Mettlera a filozofa Davida Abrama, aby ukázala místa setkávání lidí se zvířaty. Provokujeme své smysly v pozorování takzvaného „světa přírody“ – který naopak vypovídá něco také o nás. Filmový aparát pomocí senzorických nástrojů odhaluje provázanost člověka s „více než lidským světem“, ve kterém sledujeme boj losů a kde se šnečí tělo stává krajinou. Krásné, občas překvapivé, dokonce i matoucí záběry v pomalém tempu doprovázejí podmanivé zvuky větru, vody, slov a zvířecích skřeků.

Název „Stát se zvířetem“ je převzat z Abramovy poslední knihy (2017), ve které se její autor inspiroval předcházející esejí filozofů Gillese Deleuze a Félixe Guattariho z jejich knihy Tisíc plošin: Kapitalismus a schizofrenie. Kniha pojednává o alternativním modelu vztahu člověka a světa, který je výzvou k vzdání se individuální identity, aby umožnil otevřenost Jinému.

Ve třetí iteraci tohoto názvu a koncepce se Davie a Matter zaměřují na médium filmu: jakou roli ve vztahu člověka s mimolidským hrají technologie snímání obrazu? Autoři poukazují na rozporuplnost vidění pomocí čočky filmového objektivu. Ačkoliv přijímají kritiku, podle které je technologie kamery založená na distanci a exploataci, filmaři si zároveň kladou otázky, jak díky objektivu můžeme stimulovat lidské smysly a umožnit člověku „stát se zvířetem.“

Jill Glessing v časopise Point of View

David Abram, mimo jiné autor knihy Kouzlo smyslů: Vnímání a jazyk ve více než lidském světě, Praha 2011, disponuje silnými, originálními myšlenkami. Zajímá se o smyslovost fyzického aktu řeči, a tento zájem se ve filmu odráží v posedlosti zvukem zaměřujícím se na lidské, i všechny ostatní tvory lesa. Tyto jemné koncepty jsou možná pro médium filmu příliš komplexní, ale po jisté době to divákům dojde; v každém případě je na záběrech stromů pohybujících se ve větru, zurčení vody, nebo v záběru krajiny z perspektivy letícího ptáka něco velmi uklidňujícího.

Leslie Felperin, The Guardian

"Podmanivý film o přírodě. Co to znamená zabydlet se v našich zvířecích tělech v této technologicky řízené době? Jsme lidmi pouze v kontaktu a přátelskosti s tím, co lidské není."

David Abram

Filmu bude předcházet krátký úvod Luďka Čertíka, absolventa katedry filmových studií FF UK a Katedry environmentálních studií FSS MU a dramaturga Festivalu krátkých filmů Praha.Vstupné pro členy Ponrepa:
· 50 Kč
· studenti, senioři, osoby se zdravotním postižením: 40 Kč
· děti do 15ti let: 30 Kč

Vstupné s jednodenním členstvím:
· 80 Kč
· studenti, senioři, osoby se zdravotním postižením: 70 Kč
· děti do 15ti let: 60 Kč

Připravila nadace Agosto Foundation v rámci filmových projekcí a diskuzí na téma budoucnosti, přírody, krajiny, společnosti, umění, ekologie a entropie.

Děkujeme kinu Ponrepo.