Particles

Přednáška & prezentace Martina Howse
1. září 2020, 18:00
Knihkupectví ArtMap

Martin Howse představí nové dílo Particles a co mu předcházelo, a také přiblíží spolupráci s režisérkou Johanou Ožvold na celovečerním dokumentálním filmu Pilgrim.

 

Démonická pneu tloustne přiživováním na výparech a exhalacích, komplexním modelováním a ze složitých zdrojů. Čerpá energii z kouře, který uniká z průmyslových komínů a serverových farem.

Particles je novým dílem umělce a psychogeofyzika Martina Howse vyvíjeným během rezidenčního pobytu v nadaci Agosto Foundation. Particles, inspirované výpary, parami a kouřem z komínů, hnijícími hady a hořícími lesy, zkoumají systémy měření, mapování a sonifikaci energetického pohybu částic (radiace, smog, prach, mlha, pára, lidský dech, kouř) v dokonale regulovaných environmentálních situacích.

Organizováno ve spolupráci s knihkupectvím ArtMap.


Martin Howse je britský umělec, programátor, autor textů, performer a výzkumník. Zabývá se prakticky i teoreticky diskurzivním, spekulativním hardwarem (datové prostředí v otevřených fyzických systémech), kódem (zkoumání spektra abstrakce), svobodným softwarem a situačními formami umělecké performance a intervence. Více o umělci zde.

Rezidenční program se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Martin Howse - Particles from Agosto Foundation on Vimeo.