Hermit byl i nebyl

Sdílené paměti
rizomatická báseň

K oslavě vydání publikace Flashback: Hermit 1992-1999 jsme se po 25 letech pokusili obnovit tvůrčí vzepětí a využili techniky automatického a kolektivního textu, který byl inspirován elegií Davida Millera Hermit was, but wasn't sepsané pro knižku.

Zde ukázka prvního řetězce vzpomínek, variací a asociací, pozměňující původní znění textu. Zatím v češtině. Možnosti použití AI budou ještě zváženy.

Dole v galerii najdete výběr fotografií z probíhající výstavy v Olomouckém muzeu umění (MUO).

Autoři fotografií: Daniel Šperl, Ivo Karásek, Zdeněk Sodoma.

 

Hermit byl ale nebyl

Plaská elegie

Nebyl, ale byl to křik zraněné poštolky na rajském dvoře
Nebyl, ale byla to cesta do Jednoty pro chleba a pro máslo
Nebyl, ale bylo to chromatické probuzení světla na vysokých stropech
Nebyl, ale byly to koberec z muších tělíček na podlaze kaple svatého Benedikta
Nebyl, ale byl zástupným hlasem, odraženým od Měsíce
Nebyl ale bylo to tušení těla co přijde
Nebyl, ale byl to obzor samoty
Nebyl, ale byl to anagram Černého Slunce
Nebyl ale byl to chrápající spolunocležník
Nebyl, ale byly to škvíry mezi kameny kudy prosakovala voda do podzemí
Nebyl ale byla to rodinná sešlost
Nebyl ale bylo to První plaské sanatorium
Nebyl ale byl svatyní pro ty co se neradi modlí
Nebyl, ale byl to karneval křehkých divů
Nebyl, ale byl prázdnou židlí u jídelního stolu
Nebyl, ale byl to noční čajový obřad na dvoře prelatury
Nebyl, ale byl to dávno zrušený pivovar a sodovkárna
Nebyl, ale byl za všechny peníze
Nebyl, ale byly to knihy, co někdo použil na podpal do kamen
Nebyl, ale byla to oslava Letnic
Nebyl, ale byla to staletí hořící ve sporáku
Nebyl, ale byl zhojením hlubokých vran
Nebyl, ale bylo to rebelské mlácení na hrnce a pokličky
Nebyl, ale byl to šepot pomalu dohořívající svíčky na nočním stolku
Nebyl, ale byl zaskřípěním brzd autobusu před zastávkou u mostu
Nebyl, ale byly to temné hřbety pstruhů pod mostem
Nebyl, ale byl to had, co z nebe padl na kříž
Nebyl, ale byly to čísi tiché noční kroky na chodbě
Nebyl, ale byla to něčí sbírka vitriolových břidlic a pyritů z Rakolusk a Hrešihlav
Nebyl, ale bylo to koupání se v zelených kaolínových jezerech v Kaznějovském lomu
Nebyl, ale byly to zastávky U školy a Žebnice – rozcestí
Nebyl, ale byly to zastávky Horní Hradiště, Mladotice - hájovna, Strážiště - rozcestí
Nebyl, ale byly to Chrašt’ovice, Odlezly a Žihle - náměstí
Nebyl, ale byl to opuštěný kolotoč na dětském hřišti
Nebyl, ale byl to námět hovorů v restauraci u Standy
Nebyl, ale byl to špendlík zabodnutý do mapy 

Nebyl, ale byla to zvednutá paže a zavřené oči dervišů
Nebyl, ale byla květina zla vonící po kouři
Nebyl, ale byl to prázdný sklep plný zelených plynových masek
Nebyl, ale byla to nosní tajná zpráva na zamlženém kuchyňském okně
Nebyl, ale byly to stopy kocouřích tlapek na sněhu co napad až k ránu
Nebyl, ale byly to Startky pana Bundy u dveří protiatomového krytu
Nebyl, ale byly to modré montérky pana Žákovce mordujícího se s převodovkou škodovky
Nebyl, ale byl to pan Drozda s plechovkou vazelíny až nahoře u hodin
Nebyl, ale byly to brýle pana Šaška mnuté hedvábným kapesníkem
Nebyl, ale byl to košík pana Zemana plný rudých rajčat a zelených okurek ze skleníku
Nebyl, ale bylo to potácení a řev opilců mezi stromy u Suku
Nebyl, ale byly to legie půlitrů Gambrinu z okna pivní zahrádky
Nebyl, ale byl zkumavkou vedoucí do tekuté říše vážek a šídel
Nebyl, ale byl to ředitel Drhovský parkující černý moskvič před okny zimního refektáře
Nebyl, ale byli to dva krkavci nad loukou, kde hráli včera Brutusáci
Nebyl, ale byl to dětský drak nadnášený větrem
Nebyl, ale byl to ukradený žánrový obraz Nicolaese Maese
Nebyl, ale bylo to oko meteorologického balónu nesoucího dopis
Nebyl, ale byl mžikem ječného zrna
Nebyl, ale byl rekvizitárnou pro zasloužilé i vysloužllé duchy
Nebyl, ale byl skladem koncertních perutí
Nebyl, ale byl to bzkuot divokých včel v korunách lip
Nebyl, ale byl tím, co jsme kdy mohli nechat být
Nebyl, ale byl bolením a trnutím zubů
Nebyl, ale byla to světlá tlačenka a krajíc chleba na desce Metternichova hrobu
Nebyl, ale byl stoletým smradem DDT ve sklepě
Nebyl, ale byla to víra v omyl

David Miller,
Miloš Vojtěchovský,
Martin Zet

červen 2023