Daniel Šperl: Studie světla jednoho dne

fotografická série
kaple sv. Benedikta
Klášter Plasy 1996

Fotografická série zachycující proměnu světla během 24 hodin v kopuli kaple svatého Benedikta v konventu.


Daniel Šperl se narodil 12. dubna 1966 v Táboře. K fotografii ho již v mládí přivedl otec. Od roku 1982 byl členem fotografické tvůrčí skupiny Ekran v Táboře, se kterou pravidelně vystavoval. V letech 1986 až 1990 vystudoval fotografii na Institutu výtvarné fotografie Svazu českých fotografů. V roce 1999 ukončil magisterské studium na katedře fotografie pražské FAMU, kde v pokračoval i v doktorandském studiu. Věnuje se převážně černobílé dokumentární fotografii. Publikuje doma i v zahraničí. Mnoho let byl zastupován Leica Gallery Prague. Pracuje jako televizní a filmový kameraman.  Žije v Praze.