Nová hudba z respiria

Miroslav Tóth / Zdeněk Závodný / Milan Guštar
17. září 2017, 19h
Colloredo-Mansfeldský palác, sál 2.patro
vstup volný

Miroslav Tóth (sólo pro soprán a alt saxofon)
Zdeněk Závodný (sólo pro baryton saxofon & tarogató)
Milan Guštar (akusmatická skladba)

 

Večer věnovaný dvěma premiérám saxofonových improvizací a elektroakustické skladbě pro multikanálový zvuk.

Elektronická skladba Milana Guštara a dvě sólové performance Miroslava Tótha a Zdeňka Závodného v Colloredo-Mansfeldském paláci se pohybují na pomezí kompozice, improvizace a zvukové intervence do barokního interiéru. Jde o premiérové představení improvizované hudby a Guštarova kompozice naplní prostor algoritmickou texturou pro šestikanálový zvuk (série Flex.)

Milan Guštar je skladatel, programátor, konstruktér elektronických aparátů, organolog, pedagog HAMU a publicista.

Miroslav Tóth je skladatel, hráč na saxofon, dirigent, studuje v doktorandském stupni na HAMU.

Zdeněk Závodný je hráč na saxofon a hudební dramaturg Divadla 29.

Galerie hlavního města Prahy, Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1, historický sál, 2.patro

Koncert se koná v tanečním sále - nejkrásnějším a současně nejlépe dochovaném prostoru paláce. Jeho výzdoba byla patrně dokončena v letech 1736–1737. Autory nástropní fresky s námětem shromáždění olympských bohů jsou freskař Pietro Scotti a kvadraturista Giovanni Battista Zeist. V sále se konalo poslední zasedání královské rady zimního krále Fridricha Falckého po bitvě na Bílé hoře v roce 1620.

vstup volný, ale nikoli bezbarierový

Připravily: GHMP ve spolupráci s HAMU a nadací Agosto Foundation.