Petr Kvíčala: Ornamenty

písek, textil
konvent
Hermit II. Letokruhy 1993

... a když udělám ornament, není to jen ornament, je to scvrklý kosmos
(ze zápisků starého ornamentalisty)

Petr Kvíčala, 1993


Kvíčala provedl performanci vysypávání ornamentu na podlahu ambitů pískem, vystoupil společně s Marianem Pallou jako Florián a vystavil soubor svých obrazů někde v konventu.


Kvíčala Petr (1960) je český výtvarný umělec, žije a pracuje v Brně. Absolvoval Střední školu uměleckých řemesel v Brně. Patří k významným osobnostem abstraktní malby. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let byl průkopníkem v objevování ornamentu jako jedinečného fenoménu. Základem jeho malířského díla je abstraktní liniový ornament, logika jeho rozvíjení a výzkum optických efektů. Systematicky pracuje s rovnými a lomenými liniemi i vlnovkami, které různě zmnožuje, řadí do sérií, obrací a deformuje.

Výrazně se podílel na zhodnocení abstraktní estetické kvality linie a barvy jako nepominutelné složky výtvarného poselství. Postupně se začlenil do souvislostí aktuální malby v českém i mezinárodním kontextu. V roce 1995 realizoval Petr Kvíčala první malířskou intervenci do architektury a zahájil tak dlouhou řadu projektů v architektuře, které jsou jedním z hlavních témat jeho práce až do současnosti a v jejichž rámci spolupracoval s významnými českými i zahraničními architekty.