Anamaria Pravicencu

Semi Silent
25. dubna, 18:00, OGV, Jihlava
27. dubna, 19:30, Žižkostel, Microfestival, Praha
24. května, 19:00, Galerie města Pardubic

Anamaria Pravicencu, rumunská zvuková umělkyně, organizátorka a zakladatelka řady hudebních a kulturních iniciativ, chystá v průběhu svého rezidenčního pobytu hned několik poslechových večerů a performancí.

25. dubna, 18:00, OGV, Jihlava
První z poslechových večerů připravuje Anamaria pro zvukovou galerii IGLOO, fungující již třetím rokem v Oblastní galerii Vyšočiny v Jihlavě. Tématem večera bude současný rumunský venkov, stále téměř tak idylický jako před sto lety: s trhy zvířat uprostřed polí, s koňskými povozy, se stády ovcí blokujícími cesty, s kravami, které se samy vracejí domů, dětmi hrajícími si na prašných cestách za letních nocí až do pozdních hodin, štěkotem psů i zpěvem ptáků. Ticho brzkého svítání rozptyluje kokrhání kohoutů, rozléhající se všude mimo městská centra. Anamaria Pravicencu představí kurátorský výběr kompozic z terénních nahrávek různých umělců.

27. dubna, 19:30, Žižkostel, Mikrofestival, Praha
Anamaria Pravicencu se dále představí na pražském Mikrofestivalu, každoroční přehlídce současné experimentální literární produkce s přesahem do výtvarného umění a performance. Její vystoupení je básní, čtenou v dialogu s doprovodným tokem improvizované hudby a terénních nahrávek, básní složenou z poletujících slov, zachycených během kolokvia o transformacích mateřského jazyka po přesunu do jiné země či jiného domova, zvukovou kompozicí složenou básníkem-performerem.

24. května, 19:00,  Galerie města Pardubic
Poslední performance Anamarie Pravicencu proběhne v Galerii města Pardubic. Zvuk kresby jako kontinuální perkuse. Její vizuální potenciál, uzamčený v prostoru mezi slovy a spektrální rozvoj hlasu, znějícího jako violoncello či kontrabas s útoky rubatových hloubek, podobných vibracím papíru, když se kreslí těžkým uhlem pomalé, silné linky, perkusivní a jemné, jako štěkot a šepot téhož hlasu.

Anamaria Pravicencu studovala kresbu a sochařství se zájmem o zvukovou instalaci. Od roku 2006 působí v uměleckém vedení organizace Jumătatea plină, propagující zvukové a hudební experimenty (Sâmbăta sonoră). Je také kurátorkou portfolia Semi Silent.

Rezidenční program se v roce 2019 uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.