Igor Hlavinka: Do kruhu (2 performance)

světelné performance
Do kruhu, kaple sv. Benedikta, konvent
365 světel jednoho roku, dvůr prelatury, kolektivní performance

,,365 světel jednoho roku" (performance pro čtyři hráče), dvůr prelatury, spolupráce Petr Nikl, Jan Svoboda, Pavel Mrkus, hudební doprovod: Irena a Vojta Havlovi, Jiří Melzer, Michael Delia a povzdálí koncert skupiny Brutus. 

Pomyslný kruh rozdělený pomyslným křížem na 4 pole vytvořil prostor pro hru - improvizaci pro 4 hráče, kteří v něm přeskupovali hořící svíčky, každý ve svém poli. Postupovali při tom buď zcela libovolně nebo reagovali na ostatní spoluhráče, včetně hudebníků. Stále se proměňující světelná struktura 365 hořících svíček kolísala mezi chaosem a řádem. V náhodném shluku se na čas objevovaly a mizely linie, znaky, ornamenty, geometrické struktury. Objevoval se a zase mizel střed. 

Performance vycházela z cyklu mých kreseb o počátku, kde se v základní struktuře křížem děleného kruhu chaos formoval kolem středu. Inspiroval jsem se taky mandalami, které sypáním barevného písku tvoří ze čtyř světových stran tibetští mniši, a náhodnými strukturami tisíců rozsvícených svíček na Dušičky zářící ve tmě pod velkým centrálním křížem uprostřed Olšanského hřbitova.
Igor Hlavinka, 2018


 ,,Do kruhu" - kresba světlem, privátní performance bez diváků, kaple sv. Benedikta Plasy, symposium O počátku 1997, foto Daniel Šperl.

Meditace v chůzi. Kroužil jsem kolem středu jako můra kolem lampy. Chodil jsem zvolna s rozsvícenou svíčkou v ruce po obvodu kaple sv.Benedikta a dlouhý čas fotografie zaznamenal její světelnou stopu.


„…v tomto těle, vysokém šest stop, opatřeném vnímáním a myšlením, je svět, počátek světa a cesta vedoucí k odstranění utrpění“, říká Buddha (Anguttaranikájó). Každá sakrální stavba je opakováním aktu stvoření světa. Má stejnou symbolickou strukturu a jako Osa světa spojuje různé sféry Nebe, Zemi, Podsvětí, Santiniho klášter v Plasích je stavba založená na močálech, a spočívá na dubových pilířích nad vodním labyrintem (podzemní vody tradičně symbolizují vody Chaosu). Na kamenné desce nad vchodem do vodního systému je nápis: AEDIFICUM SINE AQUA RUET (bez vody se tato stavba zřítí).
Stavba je kosmos – řád, který se vynořuje z Chaosu a proudící voda je podmínkou trvání stavby. Ideálem cisterciáků bylo pomocí práce a modlitby obnovit původní Božský řád v přírodq. Chtěli bychom zkoumat tyto naznačené souvislosti a vytvořit prostor pro meditaci, návrat k sobě, pro nalezení Středu.
Igor Hlavinka, kurátor, 8. 8. 1997

Igor Hlavinka (1959, Praha), malíř, v letech 1979–1982 studoval scénografii na Divadelní akademii múzických umění Praha. V roce 1986 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, obor krajinářská a figurální malba, ateliér František Jiroudek. Postupně zabýval krajinomalbou, kresbou a figurální a abstraktní malbou (cyklus Znaky, Chaos a řád, Strašná souměrnost, Okolo středu).

V 90. letech účastnil na symposií nadace Hermit v klášteře Plasy. V roce 1997 tam inicioval a spoluorganizoval mezinárodní umělecké symposium „O Počátku“. Několik let se zabýval restaurovaním nástěnných maleb, navrhováním a realizací zahrad. Zúčastnil se mnoha společných i samostatných výstav. Je zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách. V letech 1989-1992 byl členem výtvarné skupiny Tunel a od roku 1996 je členem S. V. U. Mánes. Žije a pracuje v Praze.