Nadace Agosto Foundation existuje od roku 2013 a jejím posláním je podpora a rozvoj společenských a kulturních programů a budování trvalých vztahů napříč obory.

 

Realizujeme řadu projektů, které přispívají k užšímu propojení uměleckých a kulturních aktivit s životem různých sociálních vrstev a komunit v místním a regionálním měřítku. Pracujeme na veřejné online mediatece, informujeme o zajímavých projektech, pořádáme přednášky, projekce a tvůrčí pobyty pro umělce a teoretiky.

Prostřednictvím grantového projektu Perpedes udělujeme granty jedincům, hnutím a komunitám, které se zaměřují na vynalézání, objevování, testování a realizování nových přístupů ke společenským a environmentálním tématům, a které o nich dále šíří povědomí v rámci svých komunit a mezi širší veřejností.

Naše vize směřuje ke společnosti, kde se kritické umění, kulturní praktiky a věda stávají nedílnou součástí přirozeného vývoje. Vývoje, který se zodpovědně táže po původech každodenních společenských jevů a procesů.

Věříme v katarzi a v sílu umění jako nástroje obrody, a chápeme ho jako nedílnou součást zdravého vývoje každého jednotlivce, stejně jako jakékoliv multikulturní společnosti, která se zakládá na hodnotách vzájemné úcty a porozumění.

Můžete podpořit nadaci jako celek, nebo si vybrat konkrétní projekt, který Vás nejvíce oslovuje. Děkujeme, že přispíváte s námi!

  +function(w, d, s, u, a, b) { w['DarujmeObject'] = u; w[u] = w[u] || function () { (w[u].q = w[u].q || []).push(arguments) }; a = d.createElement(s); b = d.getElementsByTagName(s)[0]; a.async = 1; a.src = "https:\/\/www.darujme.cz\/assets\/scripts\/widget.js"; b.parentNode.insertBefore(a, b); }(window, document, 'script', 'Darujme'); Darujme(1, "qsxuau0r9o2026wr", 'render', "https:\/\/www.darujme.cz\/widget?token=qsxuau0r9o2026wr", "270px");