Klasifikace

Grant

Projekt

Dům Válovek

Místo

Dům Válovek

Tato iniciativa je pokusem zahájení diskuse o tvorbě sester Válových, úzce spjatých s jejich rodným městem Kladnem a zabývat se otázkou, co mají dělat s domem, ve kterém žily a pracovaly, stejně tak, co dál s rozlišnými zachovanými artefakty. Obecné povědomí o významu uměleckého odkazu sester Válových v Kladně je v mnoha ohledech nedostatečné a nedostává se mu širší pozornosti. Cílem projektu je zvýšit zájem a iniciovat kroky na obecní úrovni v Kladně, nebo vyzvat Národní galerii společně s Ministerstvem kultury, který by nakonec vedl jak k diskurznímu, tak finančnímu investování do zachování jejich dědictví.

Iniciativu Dům Válovek jsme podpořili částkou 40.000 Kč.