Sekce

Grant Program

Klasifikace

Archive

Kurátor

Jan Freiberg

Projekt

Galerie Na shledanou

Galerie Na shledanou se nachází v jihočeské Volyni na hřbitově Malšička. Zaměřuje se na současné umění s důrazem na site specific art a také na tematiku konečnosti lidského života. Kurátorem a autorem koncepce je historik umění a fotograf Jan Freiberg. Galerie Na shledanou vznikla jako pobočka Městského muzea ve Volyni, otevřena byla 1. května 2010 výstavou malíře Ondřeje Malečka.

Galerie sídlí v budově, která měla sloužit jako smuteční síň. Byla postavena v tzv. Akci Zet koncem osmdesátých let dvacátého století, ale nikdy nebyla uvedena do provozu. Jde o prosklenou budovu s vysokým stropem. Po dvaceti letech chátrání v ní v roce 2010 vznikla Galerie Na shledanou. Program galerie vychází z myšlenky, aby výtvarné umění korespondovalo s místem, nebo ho zvýrazňovalo. Cílem je přinášet do Pošumaví kvalitní české výtvarné umění a zprostředkovat veřejnosti nový pohled na současné umění, jakožto součásti běžného života.

Galerie vydává noviny věnované vztahům mezi smrtí, životem a výtvarným uměním. V jihočeské Volyni se snaží budovat místo, které dokáže promlouvat prostřednictvím umění s místními i s hosty zdaleka. V Galerii Na shledanou se setkávají umělci pracující s architekturou, prostorem nebo konceptu, jež má velmi blízko ke smrti, ale není to pravidlem. Výstavy probíhají formou rezidenčních pobytů, během nichž autoři po několik dní tvoří na stěny galerie. Před příchodem dalšího vystavujícího se díla zabílí. Vzniká tak tvůrčí metafora života a smrti, jež podtrhuje nekonečný koloběh i místo samotné.

Pracovali tu například Josef Bolf, finalista ceny Jindřicha Chalupeckého nebo Tomáš Vaněk, současný rektor Akademie výtvarných umění v Praze, fotograf Jiří Thýn, sochař a perfomer Martin Zet, malířky Marie Blabolilová či Blanka Jakubčíková.

Poslední roky se Galerie Na shledanou zaměřila na tématiku ekologie a dále se programově snaží poukazovat na význam rituálů smrti pro zdraví společnosti. Zároveň hledá nové způsoby prezentace, kdy kombinuje ekologicko umělecké projekty reálné galerie s novými díly pro virtuální realitu.