Igor Hlavinka: Babylonská stavba č. 1

cihly, hlína, světlo
sýpka

II. Gilgameš – Divadlo Mehedaha (loutkové představení)

Nato řekli: Nuže vybudujeme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospdin, aby zahlédl město i věž, které synové lidští budovali: Hospodin totiž řekl: Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si umínili provést. Nuže sestoupíme a zmateme jim řeč, aby si navzájem nerozuměli.

První kniha Mojžíšova 11

spolupráce:Petr Nikl, Vladimír Vimr, Michael Delia

Igor Hlavinka (1959, Praha) v letech 1979–1982 studoval scénografii na Divadelní akademii múzických umění v Praze a v období  1982–1986 absolvoval malbu na pražské Akademii výtvarných umění. Byl členem výtvarné skupiny Tunel (1989-92) a od roku 1996 je členem S.V.U. Mánes. Ve své tvorbě se postupně zabýval krajinomalbou, kresbou a figurální malbou na téma holocaustu a nefigurální malbou (cykly Znaky, Chaos a řád, Strašná souměrnost, Okolo středu). V 90. letech se účastnil sympozií nadace Hermit v klášteře Plasy, kde vytvářel hliněné modely fantaskních biomorfních staveb. V roce 1997 v Plasech inicioval a spoluorganizoval mezinárodní umělecké symposium „O počátku“. Několik let se zabýval i restaurováním nástěnných maleb, navrhováním i realizací zahrad. Od 2003 modeloval z keramické hlíny imaginární hlavy. Od roku 2007 se věnuje kresbě a malbě horské krajiny v cyklu Ostrovy v oblacích. Zúčastnil se mnoha společných i samostatných výstav a je zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách. Žije a pracuje v Praze.