Jak se stát lesem?

Borbála Soós
on-line performativní přednáška
19. května, 18:00 CET

Podmořské lesy u pobřeží Malty, Skotská vysočina, Botanická zahrada na Slupi, průchody, jeskyně...

 

Kurátorka Borbála Soós nás zve na virtuální prohlídku skutečných i imaginárních míst, plných exotické vegetace a zvláštních detailů. Účastník má také možnost zvolit si vlastní cestu a odhalovat neznámé trasy a záznamy volené „průvodcem“. Prostřednictvím on-line platformy Zoom, zvukových nahrávek, videí a dalších uměleckých děl budeme s Borbálou zkoumat složitý a vzájemně propojený vztah mezi místy, živočišnými druhy a historií. Bórbala během této interaktivní cesty otevře prostor otázkám narativizace a způsobu, jakým chápeme přírodu. Budeme překračovat hranice mezi faktem a fikcí, problematizovat koloniální dědictví, věnovat se fenoménu financializace přírody, znovuzdivočení přírody (rewilding) a člověka jako zachránce přírody.

Virtuální procházka proběhne online na Zoomu. K účasti si vyžádejte přihlašovací link na e-mailu: michal.kindernay[at]agosto-foundation.org. Do předmětu e-mailu uveďte: „Jak se stát lesem?“


 

Borbála Soós je maďarská kurátorka působící ve Velké Británii. Ve svém výzkumu se zaměřuje na studium vývoje přírodních struktur a zkoumá je jako metafory pro sociální organizaci. V této souvislosti připravila řadu výstav a projektů souvisejících se studiem rostlin a zvířat, biopolitiky, přírodních zdrojů a systémových dynamik.

V současné době pracuje na vývoji blogu nazvaného Speculative Nature Watch spolu s nadací Agosto Foundation. Blog má sloužit jako platforma pro zkoumání myšlenek souvisejících s ekologií, politikou, filozofií vědy a uměleckým bádáním během pandemie COVID-19.

Více o kurátorce zde.

Program tvůrčích pobytů je podpořen grantem Ministerstva kultury ČR.

Související články

Borbála Soós: Hostující kurátorka