Sekce

Grant Program

Klasifikace

Project

Projekt

Jiří Zemánek

Historik umění, kurátor, publicista a kulturní aktivista Jiří Zemánek (nar. 1953) je v českém kulturním kontextu nepřehlédnutelnou a všestrannou osobností, inspirující umělce, kurátory a další kulturní aktéry napříč generacemi. Zabývá se českým moderním a současným uměním, zejména sochařstvím, akčním a zemním uměním, dějinami kinetismu a uměním nových médií. Zajímá se také o přesahy umělecké tvorby do oblasti ekologie a spirituality, dále o otázky proměny paradigmatu a integrální kultury. Jiří Zemánek s výtvarným uměním pracuje v mnohem širším kontextu, než jak je v úzce vymezeném oboru „dějin umění“ zvykem. Dlouhodobě v umění zviditelňuje jeho pozapomenutou schopnost léčit, měnit naše vědomí a nacházet příběh.

Ve svém mnohovrstevnatém díle propojuje umění, spiritualitu, přírodu, kulturu a globální environmentální témata. Do středoevropského prostoru přenáší myšlenky euroamerických ekofilosofů a kosmologů, hledajících možná východiska z globální krize. Jádrem Zemánkova nového pohledu je vize vzájemně propojeného, vícerozměrného “živého světa”, jež pojímá přírodu, tj. lidmi nestvořený svět, nejen jako součást, ale jako pramen naší kultury a našeho lidství. Jiří Zemánek připravil k vydání dvě knihy amerického eko-filosofa Davida Abrama a založil dvě občanská sdružení – PILGRIM a českou sekci Budapešťského klubu. Úzce spolupracuje s řadou mezinárodních sdružení i jednotlivců podobného zaměření, například s The Alliance for Wild Ethics amerického filosofa a ekologa Davida Abrama, Europäischen Akademie der Heilenden Künste Johannese Heimratha a americkým astronomem a psychoterapeutem Stephanem Martinem.