Ku prospěchu

Kulturní, sociální a environmentální projekty
Chomutov

Klasifikace

Grant

Projekt

Ku prospěchu

Spolek nápaditě a účinně propojuje sociální práci s kulturními aktivitami a vzdělávácí činností. Chomutov patří dlouhodobě k problematickým lokalitám na mapě ČR a spolek Ku prospěchu se s tímto negativním obrazem snaží bojovat. Zaměřuje se především na mládež, kterou se snaží aktivně zapojovat do příprav a organizace různorodých programů, nabízející možnosti tvůrčího vyžití v mnoha aktivitách kulturního, uměleckého či sportovně komunitního charakteru. Vysoce hodnotíme jejich všeobecný důraz na ochranu životního prostředí a eliminaci sociální či etnické nesnášenlivosti.     

Spolek Ku prospěchu  jsme podpořili částkou 70.000 Kč