Martyna Poznańska je zvuková umělkyně. Ve svém díle využívá různá média a interdisciplinární přístupy, a nehmotné zvukové médium tak často propojuje s pevnou hmotou. Její práce zahrnují metody naslouchání a terénní nahrávky, využívá však i vizuální techniky jako je kresba, video, vytvořené či nalezené objekty, text a další.

 

Poznańska zkoumá spojení mezi lidským tělem a tělem přírody, zejména lesa. Během rezidenčního pobytu bude pokračovat v průzkumu poetických a politických souvislostí tohoto tématu a hledat nástroje, jejichž pomocí je možné odhalit více dimenzí tohoto vztahu. Zúčastní se květnové výstavy Jak lesy myslí / V houštině vztahů v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. V Petrohradská kolektiv v Praze bude mít 19. dubna koncert a zúčastní se dalších soundartových událostí v Praze a Brně.

Artist Statement

Fascinuje mě proces transformace: ve svých předchozích projektech jsem pěstovala krystaly, dokumentovala jsem životní cyklus octomilky a ozvučovala betonové desky. Později jsem se začala hluboce zajímat o zvnitřněný vzájemný vztah těla a přírody, jejich sílu a zranitelnost a začala jsem je zkoumat ve své videoinstalaci My Body Is The Forest, The Forest Is My Body.

Domnívám se, že rozdíl mezi člověkem a přírodou neexistuje, že bychom oboje měli vnímat jako něco jednotného, nevymezovat jim žádná separátní teritoria a zabránit zbytečnému ničení, kterého se dopouští člověk.

Krajinu vnímám jako úložiště vzpomínek a archiv, který je nositelem časové kontinuity a tak nás chrání před ztrátou paměti. Podobně jako tělo: i ono je otiskem našich úspěchů, neúspěchů a vzpomínek, zaznamenává plynoucí čas napříč generacemi a brání nám v zapomnění.


Martyna Poznańska (1984) je v Berlíně usazenou interdisciplinární zvukovou umělkyní. Studovala španělský jazyk a lingvistiku na Jagellonské Univerzitě v Krakově (PL), zvuk v Laboratory of Olga Szwajgier (PL) a sound art na The University of the Arts London. V roce 2016 obhájila MfA titul ze sound studies na Universität der Künste Berlin (Berlin University of the Arts).

Rezidenční program se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.