Sekce

Artist Residency

Klasifikace

Artist

Umělec

Mateja Pavlic

Mateja Pavlic je kurátorka, historička umění, kulturní manažerka a překladatelka.

 

Hlavním tématem jejího výzkumu je česká experimentální a východoevropská vizuální poezie. Zajímají ji “hranice umění” v teorii a praxi a poukazuje v nich na místa, kde se neoddělitelně propojuje a ovlivňuje literatura, výtvarno a filozofie.

Během tvůrčího pobytu v nadaci Agosto Foundation se Mateja Pavlic bude věnovat výzkumu osobnosti a díla grafika a malíře Vladimíra Boudníka se zřetelem na explosionalismus, jím vytvořený umělecký směr, jež dodnes ovlivňuje tvorbu mnohých autorů.

Mateja Pavlic se ve svém výzkumu také zaměřuje na kulturní a umělecké česko-chorvatske vztahy, na české umělce, kteří měli přímý vliv na chorvatské malíře, sochaře, architekty a spisovatele, kteří působili zejména v Záhřebu, ale i jinde v Chorvatsku, a podobně na chorvatské umělce, kteří studovali a působili v Čechách, především v Praze. Mapování vzájemných vztahů odhaluje kontinuitu sociálních vztahů a propojenost dvou podobných kulturních identit.


Mateja Pavlic absolvovala magisterská studia oboru současného umění, českého jazyka a literatury a bakalářský obor filozofie na Filozofické fakultě v Záhřebu, s rozšířeným vzděláním na Karlově univerzitě v Praze. Působí jako kurátorka a kulturní manažerka v organizacích nezávislé kultury a galeriích zaměřených na současnou uměleckou praxi, nové intermediální formáty a mezioborové přístupy.

Rezidenční program se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Termín rezidence

7.9. 202030.9. 2020