Mezinárodní kolokvium

Umělecké sbírky digitální epochy v galerii a muzeu
22–23. říjen 2019
Dům umění města Brna

Klasifikace

Conference

Místo

Brno House of Arts

Myšlenka na uspořádání kolokvia vznikla při přiležitosti výročí zahájení provozu VKB a v dialogu s Domem umění Brno a Národním filmovým archivem (NFA) v Praze. Cílem bylo podnítit diskuzi o stávající situaci uměleckých děl "nestabilní povahy" v českých galeriích a muzeích. Setkání je zaměřené na umělecké iniciativy, tak na zaměstnance státních i soukromých institucí, zabývajících se prezentací, sbírkovou činností a distribucí elektronického, digitálního nebo softwarového umění.

ᴩʀᴏɢʀᴀᴍ …

Vašulka Kitchen Brno is a 2018 Agosto Foundation Perpedes grant recipient.