Na pomezí samoty

Frontiers of Solitude
výzkum, výstava, akce

Webová prezentace Frontiers of Solitude vznikla v roce 2015 jako součást jednoletého projektu Na pomezí samoty.

 

Projekt zkoumal aktuální otázky proměn krajiny a problematiku provázanosti postindustriální společnosti a přírody. Tato témata byla reflektována a rozpracovávána prostřednictvím uměleckého průzkumu kulturní geografie a morfologie tří specifických oblastí střední a severní Evropy. Součástí projektu byly mimo jiné dílny, odehrávající se v České republice, v Norsku a na Islandu, a výstava a symposium v Praze v roce 2016.

Projekt a jeho aktuální webovou prezentaci podpořila nadace Agosto Foundation.