Projekt

Aver Roma

Spolek Aver Roma původně vznikl v roce 2011 jako uskupení obyvatel chanovského sídliště pro organizaci volného času dětí a mládeže. Zpočátku byly hlavní náplní sportovní aktivity, později se program rozšířil i o kulturní akce.

Dosavadní aktivity spolku společně s nově plánovanými se přesouvají do nově vzniklého centra Aver Klub, pronajatého od města. Založením kulturního centra chce spolek aktivizovat sociálně i místně izolovanou skupinu obyvatel periferního sídliště. V Aver Klubu našla umístění také Knihovna Josefa Serinka (původně Knihovna Romafuturismo), kam se po svém dvouletém působení v Praze přestěhovala. Spolek chce nadále nabízet činnosti, které budou pro místní obyvatele, především děti a mládež atraktivní, zábavné a jejichž prostřednictvím si osvojí nejen konkrétní dovednosti a kulturní poznání, ale upevní a rozvinou své volní vlastnosti i vzájemné vztahy ve společenství. Snahou je využít daný potenciál místa a zapojit do spolupráce místní obyvatele, kteří budou aktéry připravovaných činností, a pro které se účast na chodu kulturního centra stane pevnou aktivitou. Příkladem jsou výtvarné, literární a hudební dílny a workshopy, zejména rapový workshop, audio-dílna, hudebně pohybová dílna, workshop módy a recyklace/upcyklace, dále možnost pravidelných setkání starších obyvatel sídliště v rámci diskusních témat jako je aktuální sociální politika města a možností, jak na ni reagovat.