Pozvánky z ostravského spolku Fiducia

21.6. 2018 v 18.00
Okrášlení slezskoostravského hřbitova a nové číslo bulletinu Krásná Ostrava

Klasifikace

Event

Projekt

Perpedes Grants

Nechat to být? O Heřmanické haldě a rekultivované krajině
12. 6. 2018 od 15:45 do 21:00

15:45Komentovaný výlet, Opening instalace

Výlet na Heřmanickou haldu s entomology a botaniky, sraz na trolejbusové zastávce Nová Radnice (trolejbus jede 15:52) Opening instalace na zaslepených oknech zpustlé důlní budovy, výlet na haldu a botanický výklad Alberta Šturmy.

19:00Film a debata ve Fiducii

Je umělá tvář krajinného reliéfu tou optimální cestou? Jaké rostliny a živočichy je možné pozorovat na původních haldách a odkalištích? Jaké jsou alternativní metody pro správu montánní krajiny? Na tyto a další otázky vám odpoví naši hosté v debatě, kterou moderuje Martin Tomášek. Budete moci diskutovat s Janem Hradeckým (děkan Přírodovědecké fakulty OU), Janem Albertem Šturmou (botanik zabývající se městskou periferií) a dalšími hosty. Součástí bude také projekce krátkého filmu Martina Netočného o heřmanické haldě.


21. 6. v 18.00

Okrášlení slezskoostravského hřbitova a hrobu sochaře Augustina Handzela, komentovaná procházka po hrobech slavných osobností a křest bulletinu Krásná Ostrava

Sraz u kostela svatého Josefa u spodního vchodu na hřbitov.

Přijďte si s námi připomenout 195 let založení nejstaršího ostravského hřbitova. Pokřtíme nové naučné cedule významných osobností pohřbených na slezskoostravském hřbitově a nové číslo bulletinu Krásná Ostrava Pří příležitosti tohoto výročí a zároveň 100. výročí vzniku samostatného Československého státu také společně upravíme hrob významného prvorepublikového ostravského sochaře Augustina Handzela. Budete se s námi moci projít s průvodci Jakubem Ivánkem a Petrem Kašingem se speciální mapkou cenných objektů hřbitova a významných hrobů, která bude volně k dispozici veřejnosti ve speciálních venkovních boxech. Pořádáme ve spolupráci s obvodem Slezská Ostrava v rámci osmičkových výročí.