Sekce

Artist Residency

Klasifikace

ArtistProfile

Umělec

Tamás Sajó

Dr. Tamás Sajó je historik umění, překladatel, cestovatel, průvodce a blogger. Zaměřuje se na odkrývání a interpretaci historického a kulturního významu uměleckých děl v jejich místním kontextu (ikony v kostelech, genius loci architektonických celků apod.) a na historicky pohnutá místa. Obzvlášť se přitom zajímá o to, co právě mizí či již zmizelo úplně.

 

Sajó pochází z Budapešti, v současnosti žije a pracuje v Berlíně a hovoří patnácti jazyky, které také čte a překládá. Pravidelně pořádá poznávací výpravy, které sám označuje jako „peripatetické přednášky“, po městech a regionech Eurasie s bohatým kulturním dědictvím. Vystudoval dějiny umění a italštinu v Budapešti, pracoval v Ústavu dějin umění Maďarské akademie věd a přednášel na Středoevropské univerzitě. Od roku 2001 spolupracuje s mallorským profesorem Antoniem Bernatem Vistarinim na vlastních elektronických publikacích, které se zabývají knihami emblémů a v nich přítomnými texty (básněmi či exemply), doplňujícími alegorické rytiny.

Vedle toho se zabývá využitím vizuálních symbolů v politické komunikaci 19. a 20. století a jejich vzájemnou interakcí, střety a metamorfózami. Na jeho obsáhlém, komplexním, již dlouhé roky vedeném blogu Poemas del río Wang lze najít nespočet zajímavých reportáží, příběhů, výzkumů, ale i fotografií a ilustrací.

Během rezidenčního pobytu v Praze bude Tamás Sajó podnikat tematické procházky městem, při nichž pronikne zároveň fyzickým prostorem i jeho historickými vrstvami. Zaměří se na dokončení jednoho ze svých dlouhodobých projektů: rekonstrukci pražského židovského města v jeho předasanační podobě na základě starých map, fotografií a kreseb. Výsledek výzkumu bude mít podobu interaktivní mapy. Ukázku z jeho stávající práce si lze prohlédnout na zmíněném blogu, kde již zrekonstruoval Velkodvorskou synagogu (dnešní Hotel Intercontinental) a palác Jakuba Baševiho ze 17. století (přibližně na křižovatce dnešní Pařížské a Kostečné ulice). Židovskému kulturnímu dědictví v Čechách i zbytku Evropy se ve svých článcích věnuje pravidelně a dlouhodobě.


Rezidenční program se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Termín rezidence

26.11. 202031.12. 2020

Související články

Aether: Film Rûken Tekeş