The Most Beautiful Catastrophe

Umění a ekologie v zemích V4 i jinde

Klasifikace

ExhibitionProject

Kurátor

Jakub Gawkowski

Nadace Agosto Foundation je partnerem projektu reflektujícího nadnárodní důsledky klimatických změn, de-industrializace a antropocénu

 

The Most Beautiful Catastrophe je interdisciplinární výstava-intervence reflektující budoucnost post-industriálních společností a nadcházející kolaps známého světa. Tato site-specific výstava bude neoficiálně doprovázet klimatickou konferenci (COP24) v Katowicích, odehrávající se pouhých 15 km od galerie. Konání COP24 v Horním Slezsku si žádá pozornost a umělecký komentář hned z několika důvodů. V první řadě proto, že si tento region spolehlivě udržuje pověst jedné z nejznečištěnějších a ekologicky nejpostiženějších oblastí Evropy. Lokalita, kde se již po staletí těží uhlí, je navíc příkladem selhání procesu deindustrializace, který zde neproběhl tak hladce, jak hlásali neoliberální politici.
Od ekonomické transformace po roce 1989 trpí znečištěný region hospodářskou recesí a sociálními problémy v důsledku reforem a privatizace. Za druhé je konání Klimatické konference OSN právě v Polsku velmi ironické v kontextu nedávných barbarských zásahů polské pravicové vlády. Ta mimo jiné vytvořila legislativu, která umožnila vykácení 3 miliónů stromů, skandální destrukci Bělověžského pralesa – posledního pralesa v Evropě, a prostřednictvím populistických sloganů neustále apeluje na návrat k energii z fosilních paliv.

Výstava vyvolává otázky týkající se pozice diváka a účastníka nadcházející environmentální, ekonomické a vojenské katastrofy. Výstava se zabývá problémy individuální zodpovědnosti a klimatických změn v lokálním i globálním kontextu jednoho post-industriálního regionu a energetických proměn vůbec a staví návštěvníka mezi síly globálního kapitalismu, aktivismu a mediálního spektáklu. The Most Beautiful Catastrophe nabádá k přehodnocení budoucnosti naší planety a vztahů mezi člověkem a přírodou, kterou však nijak nefetišizuje. Výstava odmítá vizi new-age ekologie a schvaluje smrt bohyně přírody. Použijeme-li koncept Petra Warda, je matka Země tak jako Médea vrahem vlastních dětí. Abychom tedy tuto krizi překonali a oddálili nevyhnutelné vyhynutí veškerého života na Zemi, musí lidstvo jednat a jít
nad rámec toho, co jsme si zvykli vnímat jako přírodu.


Projekt vznikl s podporou Mezinárodního visegrádského fondu, jehož hlavní misí je podporovat těsnější spolupráce mezi Visegrádskými zeměmi – Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem – a přispívat k posilování vazeb mezi lidmi v regionu.