Tomáš Ruller: Tři v jednom

situ-akce
konvent

Pocta 
1. Jan Blažej Santini: (vodní zrcadlo, líh, oheň)
2. František Xaver Messerschmidt: (kaple sv. Benedikta, zrcadlo, síra)
3. Athanasius Kircher: (sklepení kláštera, lučavka královská) 
Způsoby prezentace odpovídají manýrismu doby, vztah k rudolfínské tradici je ovšem bytostný. Proto elementární demonstrace – destilace
Chvíle-tříštění zrcadla-naplňující prázdno chrámu
On-to-logické doteky To (Co se mění a trvá)
vidět–chtít–odvážit se–mlčet
Tomáš Ruller, 1993


Tomáš Ruller svůj příspěvek k festivalu rozdělil do tří částí,  a vedl skupinu diváků do třech míst v konventu:
1. Hommage pro J. B. Santiniho spočívala v krátkém aktu alchymického procesu purifikace-setkání prvků ohně a vody (hořící líh na hladině vodního zrcadla v přízemí konventu)
2 Hommage pro Franze Xavera Messerschmidta: performance v kapli svatého Benedikta s ručním zrcátkem, během které Ruller napodoboval výrazná mimická gesta podle Messerschmidtových soch.
3. Hommage pro Athanasia Kirchera  - dovedení diváků do tmavého, opuštěného traktu budovy konventu v přízemí, kde byl páčidlem otevřen zabedněný prostor "ukryté" místnosti. 

Hermetisus a alchymie hrály v Rullerově práci v 90 letech důležitou roli.
příklady:

  •        1988-SKLENKA, performance, Erté festival, Nové Zámky; Konfrontace Jazz sekce, Křižánky (video)

PŘED-NES, performance, Lubenec (video-archiv STB); performance, Czemadok, Bratislava         

  •        1989 - MALÁ TRANSFORMANCE, performance, Etré festival, Nové Zámky (video)

PRO-JEV, performance, Úsměv-vtip-škleb, Pakul, Praha (video)
OTEVÍRÁNÍ, performance, Otevřená situace, Mir Caravan, Praha
VELKÁ TRANSFORMACE, performance, sympozium Otevřeného dialogu, Praha (video)

  •         1990 - MÍSTO VELKÉHO TŘESKU, MÍSTO DNE A NOCI, MÍSTO SVĚTLA, MÍSTO TRANS-FORMACE - AKCE-MÍSTA, Galerie d, Praha (video & kat.)
  •          1991 -  POD TÍM, performance, podzemí stalinova pomníku, Festival světla, Praha (film)

KLADIVO, SRP, KOVADLINA & PALICE, Actual 91, Kunstlerwerkstatt, München (kat.)
NE AKCE, situ-akce, Umění akce, Mánes, Praha
ADAIRY, situ-akce, Available Resources, Orchard Gallery, Derry, GB (video)
MERKUR A SÍRA, situ-akce, Kugelbake, Cuxhaven, D (video)
PALÍRNA / LUČAVKA KRÁLOVSKÁ, demonstrace, Moltkerei, Köln, D (video)
ZKOUŠKA RYZOSTI, AQUA REGIA
PALÍRNA / ZLATÝ DÉŠŤ, demonstrace, Ludvig Forum, Aachen, D (video)

  •          1992 - DE-STILL, demonstrace, Kabinet Můz, Brno (video)

N.Y. PALÍRNA, demonstrace, Ronald Feldman Gal., New York (video)
PLAVBA, situ-akce, Factum festival, N.G.Praha, Zbraslav (video)
ODVAŽ SE BÝT..., Art Week, Warnborough College, Oxford, GB (video)
PÁŘENÍ DO OZONOVÉ DÍRY, performance, Polská Ambasáda, Praha (video)

  •           1993 - MÍSTO VČEL, situ-akce, Šedá cihla, Galerie Klenová/Klatovy (video)

STUDENÝ OHEŇ, situ-akce, Combustion, Schlossbergstollen, Steirischer Herbst, Graz, A
TŘI V JEDNOM, situ-akce, Letokruhy, Hermit, Plasy (video)
VČELÍN, MÍSTO BERÁNKA, NEBEZPEČÍ UKLOUZNUTÍ situ-akce, Gabriel, Kokolia, Mainer, Ruller, Artcircolo, Zámek Mělník (kat.) 

  •          1994 - RYBA / VÍNO & CHOBOTNICE SE ŠLEHAČKOU, servis, Delikatesy, Behemót Galerie, Praha TĚŽKÉ SVĚTLO, VECHSELSPIEL, Kunstraum, Mnichov
  •          1995 - INCIDENT, media - situ-akce, Incident, Bellouard/Bolwerk, Bern, CH (video)

VAŘENÍ A ZAVAŘOVÁNÍ, Opravdické obrazy v plastelíně, Sýpka, Velkov

  •          1996 - INNER GARDEN, performance (& Z.Piotrowski & J.Baldyga), Zamek Ujazdowski, Warszawa, PL

SOBOTNÍ DOPOLEDNE, akce (& A.MacLennan & Z.Piotrowski & B.Connolly), Serpens Performance Festival, Synagoga na Palmovce, Praha (video)
ZA VŠE, performance, Castle of Imagination, Bytów, PL
WISE, iniciace (& G.Piacentini), Castle of Imagination, Bytów, PL

  •           1997 - ZTRÁCENÉ A NALÉZANÉ, Jitro kouzelníků, Národní galerie - Veletržní palác, Praha

TISH TUSH, situace, Performance Festival Tel Aviv, Izrael (video)


Tomáš Ruller (narozen 1957 v Brně) je český vizuální umělec a performer. Věnuje se tvorbě v reálném prostoru a čase. Vytváří multimediální performance, instalace, videa, architektonické realizace a divadelní výpravy. První etapa jeho tvorby spadá do období komunistického režimu, kdy realizoval své projekty v neoficiálním prostředí. Studoval klasické sochařství - 1976-1982 Akademie výtvarných umění Praha v ateliéru sochařství, nicméně se tomuto oboru rychle vzdálil. Sblížil se s aktuálními trendy západního umění, které často chápalo uměleckou tvorbu nikoli jako produkci artefaktů, ale jako časoprostorovou, mentální událost. Poselstvím díla je jeho neukončenost, fragmentárnost, dějovost. Podobných metod autor využívá i jindy. Postupně začíná testovat technická média, fotografii a video. Tyto prostředky mu neslouží pouze k záznamu, ale využívá je i při akci samotné. Autorova tvorba je na jednu stranu konceptuálně náročná a na druhou expresivní a dramatická. Autor je zpravidla sám protagonistou svých akcí. Jeho sdělení se mohou zdá aktuální (třeba politická), ale hlavně jde o základní otázky ontologického charakteru (proto Rullerova tvorba připomíná alchymistické či kabalistické koncepty).

Václav Hájek, převzato z http://www.artlist.cz/en/tomas-ruller