Události iniciativ podpořených programem Perpedes

červen 2018

Události v červnu různých iniciativ, které byly podpořeny grantovým programem Perpedes.

 

Romafuturismo
Pražské jaro pro Romy, s Romy, nebo proti Romům?
v úterý 19. 6. 2018 od 18:30

Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha-Nové město
Přednáškový sál za kavárnou

hosté: Ladislav Goral (předseda spolku RomPraha), Yevheniya Navrotska (romistka), Aladar Adam (předseda zakarptaské organizace Romani Jag), Matěj Spurný (historik), Pavel Barša (politolog)

moderuje: Václav Drozd

Přestože pražské jaro hraje určující roli v tom, jak Češi a Slováci chápou samy sebe a své dějiny, jen zřídka se diskutuje o tom, jakou roli v tomto dějinném okamžiku sehráli Romové a jak tyto události ovlivnily jejich životní, politické a ekonomické podmínky. Je přitom známo, že přelom 60. a 70. let byl obdobím rozkvětu romské kultury (především literatury) a vzniku klíčové organizace Svazu Cikánů-Romů. Existuje tu ale řada nezodpovězených otázek: Jak se romské elity a řadoví Romové stavěli k politické krizi v Československu a invazi vojsk Varšavské smlouvy? Jak pražské jaro a sovětská invaze proměnily oficiální a neoficiální postoje československého státu a společnosti vůči Romům? Pokusíme-li se nalézt odpovědi, možná nahlédneme tuto klíčovou historickou událost v jiném světle, než jsme byli dosud zvyklí.

Vstup na diskusi je volný.

Debata bude probíhat v českém a částečně ruském jazyce, s tlumočením.


Ostrava
Naučné cedule a mapa významných hrobů
Slezskoostravský hřbitov se k 195 výročí dočká okrášlení

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a Antikvariát a klub Fiducia připomene 195 založení nejstaršího ostravského hřbitova. 21. června od 18.00 pokřtí nové naučné cedule významných osobností pohřbených na slezskoostravském hřbitově.

„Pří příležitosti tohoto výročí a zároveň 100. výročí vzniku samostatného Československého státu také společně upravíme hrob významného prvorepublikového ostravského sochaře Augustina Handzela, který jsme adoptovali letos v březnu. V roce 2019 na hrobě vznikne nová socha vzešlá z veřejné soutěže, současná provizorní úprava hrobu bude z dílny sochaře Petra Szyrokého,“ upřesňuje členka okrašlovacího spolku Ilona Rozehnalová.

Následovat bude komentovaná procházka po hrobech slavných osobností s průvodci Jakubem Ivánkem a Petrem Kašingem se speciální mapkou cenných objektů hřbitova a významných hrobů, která bude volně k dispozici veřejnosti ve speciálních venkovních boxech.

Večer zakončí křest letního čísla bulletinu Krásná Ostrava.