Veronika Romhány je maďarská intermediální umělkyně. V současnosti se velmi intenzivně zajímá o 3D animaci a 3D virtuální prostředí.

 

V rámci rezidenčního pobytu bude pokračovat ve výzkumu a vývoji svého posledního projektu Nimova. Projekt, simulující spolupráci s fiktivní ruskou umělkyní Věrou Nimovou, je reakcí na současné politické tendence, které si žádají zvýšenou angažovanost a společenskou zodpovědnost. Státem založená MMA (Maďarská akademie umění) je v současnosti zastaralou, konzervativní kontrolní institucí zaujímající k umění v Maďarsku velmi formální stanovisko a preferující až „nostalgický“ pohled na umění, ve většině případů mimo kontext současné umělecké scény. Projekt Nimova je kritickou reakcí na tyto tendence. Snaží se poukázat na situaci umělce – outsidera ve složité spleti státních institucí a uměleckých komunit (vládních, opozičních i amatérských). Projekt se symbolicky zaměřuje na různé druhy projevu autoritářské osobnosti a zkoumá, jak může moc či chamtivost negativně ovlivnit naši individualitu. Zkoumá také komplexní působení existenčního a finančního kontextu na chování a osobnost jednotlivce. V tomto projektu používá Veronika Romhány různé techniky jako video, 3D animace či sochu. Vytváří tak vizuálně expresivní model světa, v němž flexibilní osobnost Věry Nimové studuje a pozoruje.

Veronika Romhány dlouhodobě zkoumá formální a estetické možnosti 3D reality, její omezení a materiálnost. Vytvářet či přijímat chyby a omyly (jak lidské tak výpočetní) je všeobecnou a všudypřítomnou zkušeností. Devadesátá léta jsou v porevoluční střední Evropě nechvalně proslulá politickými šarádami a kauzami. Způsob formování společnosti ekonomickým a populistickým nátlakem právě v těchto divokých dobách hodlá Veronika Romhány zkoumat i v kontextu porevolučního Československa. V rámci rezidenčního pobytu v Praze plánuje vytvořit multikanálovou videoinstalaci ve spolupráci s českými zvukovými umělci.

Veronika Romhány studovala na Akademii umění v Budapešti, je členkou Studia mladých umělců FKSE a je zastoupena galerií Horizont.