Yiorgis Sakellariou je řecký skladatel elektronické hudby, na mezinárodní scéně experimentální hudby působí od roku 2003. Vydal řadu sólových a kolaborativních hudebních alb, komponuje hudbu ke krátkým filmům a divadelním představením, vede zvukové dílny a hraje živě na koncertech.

 

Jeho práce je založena na digitální manipulaci terénních nahrávek. Používá širokou paletu technických i přírodních zvuků: od zvuků rozvibrovaných železničních kolejnic nebo chladícího zařízení ledničky až po hlučné burácení vodopádu nebo jemné bzučení hmyzu. Jeho koncerty se odehrávají v absolutní tmě, která má podpořit soustředění na zvukový zážitek.
Umělcův současný doktorský výzkum na univerzitě v Coventry zkoumá vztahy mezi elektroakustickou hudbou a použitím zvuku v rituálech.
Yiorgis Sakellariou je členem Contemporary Music Research Centre v Athénách a asociace Hellenic Electroacoustic Music Composers Association. V roce 2004 založil hudební vydavatelství Echomusic.


Projekt pro Galerii Školská 28

V roce 1980 zkomponoval Jonathan Harvey elektroakustickou skladbu pro osmikanálový zvuk Mortuos Plango Vivos Voco (pravděpodobně jeho nejvýznamnější dílo) založenou na kombinaci dvou zvuků : zvuku tenorového zvonu katedrály ve Winchesteru a hlasu skladatelova syna, který zpíval ve winchesterském kostelním sboru.

Yiorgis Sakellariou má během svého rezidenčního pobytu v Praze v úmyslu vytvořit analogickým způsobem skladbu založenou na zvucích pražských kostelů. Kromě zvonů chce nahrávat hlavně zvukovou atmosféru kostelů: ticho, praskání dřevěných židlí, vodu stékající z okapů a jakékoli jiné charakteristické zvuky kostelního prostoru. Během hry na varhany bude také zkoumat rezonanci budov (varhany nahradí lidský hlas a vytvoří hudební prvek kompozice).
Podobně jako v práci Johnathana Harveye bude povaha transformace zvuků pro skladbu zaměřena na rozšíření jejich fyzických hranic, aniž by nutně ztratily spojení se svým materiálním původem a způsob použití technologie bude spíše než snahou vytvořit nahrávku podmíněn výzkumem hranic zvukového vnímání.

Friedrich Nietzsche prohlásil, že galerie a koncertní sály nahradily kostely v roli míst určených pro setkávání s “božskými“ kvalitami. Jedním z cílů rezidence bude prozkoumat nakolik je tato myšlenka platná a použitelná v současném zvukovém umění. Skladba bude také reflektovat podstatu současné nahrávací techniky. Nahrávky z prostředí kostelů budou přeneseny a znovu ožijí v prostoru galerie. Skladba se bude zabývat také tichem jako prostorovým jevem a obecnými otázkami zvukového umění v galeriích a rozdíly mezi zvukovou instalací a kompozicí.

Výsledkem pobytu bude elektroakustická skladba. Idea, technické prostředky a prostory kostelů budou zkoumány během rezidence v prosinci 2015.

Termín rezidence

2.1. 201527.1. 2015

Související články

Yiorgis Sakellariou: January playlist