Jennifer de Felice

Pantograph workshop, 1999
Plasy Monastery 1999

Jennifer DeFelice (nebo Jennifer Helia DeFelice) se narodila v New Yorku, kde později získala titul bakalář umění na New York College. V roce 1993 přesídlila do Brna, kde absolvovala v roce 2004 prací “Miven cin” a web-projektem “Para-site” katedru performance na Fakultě výtvarných umění VUT u Tomáše Rullera. Na FaVU pracuje jako odborná asistentka a pokračuje v doktorandském stupni. Je aktivní jako performerka, novomediální umělkyně, kurátorka, hudebnice. Spolupracovala se skupinou “Sledě, živé sledě”, nebo na výstavním komunikačním projektu Cafe9 v roce 2000. Vystavovala a vystupovala např. ve Francii, Německu, Rakousku, Italii, USA, pracovala v Media-archivu FaVU a spoluorganizovala výstavy Hi-tech/umění v Brně. V 90. letech se také věnovala dokumentaci performance, instalace a experimentální hudby na různých festivalech včetně Art Sztuki ’95 v Krakově.