Výsledky 3. ročníku grantového programu Perpedes 2019

Tisková zpráva
14. července 2019

Ve 3. ročníku grantového programu Perpedes nadace obdržela celkem 79 nominací. Správní rada nadace schválila pro podporu 9 subjektů na základě návrhu dvoukolové výběrové komise. Vybrané spolky, iniciativy či jednotlivce podpoří nadace celkovou částkou 630.000 Kč, jednotlivě po 70.000 Kč.

 

Komise při svém výběru kladla především důraz na mezioborovou uměleckou spolupráci s výrazným vzdělávacím potenciálem a pozitivním dopadem na místní komunitu.

Výzva k nominacím

Pro nadační podporu byly vybrány tyto subjekty:

3. Etáž

3. Etáž – Rožnov pod Radhoštěm-3-etaz-2.jpg

3. Etáž je unikátní kulturní prostor v nově zrekonstruovaném interiéru bývalé Brillovy továrny ze 30. let minulého století. Architekti studia Henkai iniciovali v roce 2014 rekonstrukci a nové využití velkorysého prostoru výrobní haly bývalé továrny na punčochové zboží. V čele s Danielem Barošem založili a již několik let rozvíjejí platformu pro kulturní spolupráci osvícených nájemců industriálního objektu, kteří ve svém volném čase organizují umělecký a edukativní program galerie umístěné ve společně spravovaném prostoru bývalé továrny. Pro místní obyvatele se 3. Etáž stala důležitým a jedinečným bodem na skromné kulturní mapě malého moravského městečka. Během pětiletého působení má tato tvůrčí a produkční jednotka, pracující metodou DIY, za sebou bezpočet výstav, přednášek, hudebních vystoupení a debat s pozvanými osobnostmi. Spolupodílí se také na organizování experimentálního koncertního cyklu Hudební fujaré.

4 AM / PRAHA

4 AM / PRAHA – Brno-4-am-praha-4am-prahavbrne-00004.jpg

Variabilní kulturní prostor s mírně provokativním názvem PRAHA provozuje brněnský spolek 4AM Fórum pro architekturu a média ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně od října 2014. Ojedinělá dramaturgie postavená na principech otevřenosti, bezbariérovosti, volného tvůrčího pohybu a svobody vyjádření si kolem sebe vytvořila širokou komunitu spřízněných umělců, teoretiků, diváků a podporovatelů. Formou diskuzí, mezinárodních workshopů, přednášek, výstav a akcí ve veřejném prostoru kolektiv 4AM formuluje a kriticky zkoumá aktuální společenské otázky a související problémy týkající se architektury, urbanismu, městského prostoru, současného umění a umění nových médií.

PRAHA je denní kavárnou a barem v nekuřáckém prostředí a veřejnou knihovnou s odbornými publikacemi a periodiky o současné architektuře, designu a umění. Jako přednáškový a výstavní prostor je dějištěm odborných diskuzí architektů a teoretiků, uměleckých intervencí, workshopů, happeningů, audiovizuálních projekcí a sympózií. Jsou zde pořádány koncerty elektronické, improvizované a soudobé klasické hudby, autorské a experimentální divadlo. Platforma 4AM dosud uskutečnila řadu projektů, jenž se staly výraznou součástí kulturního dění v Brně a zároveň měly mezinárodní přesah.

Argentum Vivum

Argentum Vivum-argentum-vivum-argentum-vivum-3.jpg

Tvůrčí platforma Argentum Vivum byla založena v roce 2008 kolektivem tvůrců v čele s experimentálním filmařem Martinem Ježkem s cílem podporovat a na komunitním základě spoluvytvářet nezávislá audiovizuální díla výhradně s využitím klasické fotochemické technologie.

V současné době vzniká plně vybavená filmová laboratoř, která by umožňovala vizuálním umělcům kontakt s procesem zpracování analogového filmového materiálu. Jedním z hlavních motivů činnosti této ojedinělé iniciativy je zachování paměti a povědomí o možnostech práce s klasickým filmovým materiálem, rozvíjení komunitních zkušeností a v neposlední řadě také překonání mýtu o finanční náročnosti a nedostupnosti tvorby na filmový materiál. Spolek organizuje pro studenty uměleckých škol zasvěcovací workshopy, kde se snaží začínajícím umělcům ukazovat možnosti a podstatu fotochemického procesu. Tvůrcům ze spolku se podařilo vyvinout vlastní filmovou emulzi, která umožňuje pracovat s fotochemickým procesem nezávisle na komerčně distribuovaných materiálech.

Galerie svatého Havla

Galerie Svatého Havla – Mladá Boleslav-galerie-svateho-havla-galerie-svateho-havla-1.jpg

Galerii svatého Havla založil farní sbor Českobratrské církve evangelické v roce 2017 se záměrem vytvořit nezávislý kulturní prostor a rozšířit místní kulturní nabídku ve městě výrazně ovlivněném automobilovým průmyslem.

Dramaturgii programu dobrovolnicky připravují zejména místní farář Jonatan Hudec, akademický malíř Martin Herold a propagátor Jiří Dalecký s pomocí mnoha dalších dobrovolníků. Program galerie otevírá prostor k setkávání lidí různých sociálních vrstev. Sbor mimo jiné pořádá multižánrový festival Havloděj, fair-tradový trh, přednášky zaměřující se na aktuální celospolečenská témata, nebo projekce filmů z festivalu Mental Power.

Jiří Zemánek

Jiří Zemánek-jiri-zemanek-jiri-zemanek-1.jpg

Historik umění, kurátor, publicista a kulturní aktivista Jiří Zemánek (nar. 1953) je v českém kulturním kontextu nepřehlédnutelnou a všestrannou osobností, inspirující umělce, kurátory a další kulturní aktéry napříč generacemi. Zabývá se českým moderním a současným uměním, zejména sochařstvím, akčním a zemním uměním, dějinami kinetismu a uměním nových médií. Zajímá se také o přesahy umělecké tvorby do oblasti ekologie a spirituality, dále o otázky proměny paradigmatu a integrální kultury. Jiří Zemánek s výtvarným uměním pracuje v mnohem širším kontextu, než jak je v úzce vymezeném oboru „dějin umění“ zvykem. Dlouhodobě v umění zviditelňuje jeho pozapomenutou schopnost léčit, měnit naše vědomí a nacházet příběh.

Ve svém mnohovrstevnatém díle propojuje umění, spiritualitu, přírodu, kulturu a globální environmentální témata. Do středoevropského prostoru přenáší myšlenky euroamerických ekofilosofů a kosmologů, hledajících možná východiska z globální krize. Jádrem Zemánkova nového pohledu je vize vzájemně propojeného, vícerozměrného “živého světa”, jež pojímá přírodu, tj. lidmi nestvořený svět, nejen jako součást, ale jako pramen naší kultury a našeho lidství. Jiří Zemánek připravil k vydání dvě knihy amerického eko-filosofa Davida Abrama a založil dvě občanská sdružení – PILGRIM a českou sekci Budapešťského klubu. Úzce spolupracuje s řadou mezinárodních sdružení i jednotlivců podobného zaměření, například s The Alliance for Wild Ethics amerického filosofa a ekologa Davida Abrama, Europäischen Akademie der Heilenden Künste Johannese Heimratha a americkým astronomem a psychoterapeutem Stephanem Martinem.

Luxfer Open Space

Galerie Luxfer-luxfer-00001.jpg

Východočeská galerie Luxfer započala svůj provoz v dubnu 2010 a zaměřuje se na místní prezentaci současného umění s cílem přispět k decentralizaci umělecké scény. 

Experimentální platforma současným uměleckým tendencím slouží k výzkumu a experimentům, a jedinečným způsobem přispívá k vzájemné komunikaci mezi centrem a regionem. 

Spolek organizuje výstavy současného umění a edukační aktivity, které zlepšují povědomí veřejnosti o současném umění. Pořádá umělecké rezidenční pobyty, symposia a ateliéry. Kolektiv organizátorů a kurátorů spolupracuje s podobnými subjekty v České republice i v zahraničí a od svého vzniku uskutečnil téměř 30 hlavních výstav, zahrnujících jak osobnosti české umělecké scény, tak i autory spojené s regionem.

Promejto

Promejto – Vysoké Mýto-promejto-promejto-00002.jpg

Východočeský spolek Promejto byl založen v roce 2014. Svými aktivitami vtahuje místní obyvatele do diskuzí nad tvorbou a ochranou kvalitního městského prostředí. Organizuje komentované procházky městem, debaty o umění ve veřejném prostoru nebo semináře o smyslu a možnostech koncepčního rozvoje města, na které zve zástupce současné umělecké scény a městské zastupitele. Kultivuje přirozené komunitní vazby sousedskými slavnostmi, při kterých ožívají ulice uměním, výtvarnými dílnami, autorským čtením a happeningy. Ve své programové nabídce uplatňuje progresivní přístupy a formy práce s veřejností a komunitou.

Synth Library

Synth Library Praha

Synth Library je pražská nezávislá iniciativa s mezinárodním přesahem vedená hudebnicí, kurátorkou, hudební publicistkou a a aktivistkou Marií Čtveráčkovou alias Mary C. Knihovna syntezátorů působí v Praze od května 2018 jako první sesterská knihovna původní americké S1 Synth Library v Portlandu, kterou založila Alissa DeRubeis. Je místem pro hudební experimenty, zvukové umění, komponování i studium teorie. Knihovna je vedena striktně na nekomerčním základě, má komunitní charakter a silný edukační záběr cílený na dospělé, děti, odbornou i laickou veřejnost. Obsahem kurzů je nejen tvorba elektronické hudby, ale i propagace dnes již opomíjených hudebních technologií. Organizátorky zapojují knihovnu do mezinárodní sítě rezidencí a výměnných programů, pedagogicky se účastní například festivalu Superbooth v Berlíně. Pojízdné nahrávací studio Mary C a Martina Tvrdého se vydává se svými workshopy do vyloučených lokalit, nízkoprahových center a dětských domovů. Na organizaci kurzů spolupracuje s Aeroškolou, projektem pro audiovizuální výchovu.

Za Opavu

Za Opavu-za-opavu-za-opavu-00004.jpg

Za Opavu je etablovaný a dlouhodobě působící spolek profilující se jako všestranný organizátor místního kulturního a společenského života ve Slezsku. Jeho primárním cílem je ochrana kulturního dědictví, životního prostředí a zdravých životních podmínek ve městě Opavě a jeho okolí. Spolek systematicky mapuje a zachraňuje ohrožené památky kraje a vydal také Průvodce památkami pro děti. Členové spolku aktivně vystupují jako kulturně politická opozice vedení města, komentují koncepci kultury v Opavě a také její územní plán. Od r. 2007 spolek Za Opavu uděluje cenu J. M. Olbricha za kvalitní architektonický počin, který každým rokem střídá posuzování rekonstrukcí a novostaveb regionu. Každoročně pořádá Opavské noční kupé, které je variací na celosvětově pořádaná setkání Pecha Kucha Night. Členové spolku spolupracují s dalšími důležitými uměleckými a kulturními iniciativami kraje (například s Bludným kamenem, oceněným grantem Perpedes v roce 2017). Programové zaměření spolku zahrnuje další různorodé aktivity jako promítání dokumentárních filmů, příměstské tábory a edukace dětí, správa a vzdělávací program komunitní zahrady.

Nadace Agosto Foundation je soukromá organizace založená v roce 2013. Zaměřuje se na na podporu a rozvoj společenských a kulturních programů a na budování trvalých vztahů napříč obory.

Prostřednictvím svých aktivit nadace reflektuje stávající strukturální podmínky v kultuře a podporuje efektivní a zodpovědný rozvoj různorodých uměleckých forem, médií a jiných tvůrčích aktivit. Zvláštní důraz je kladen na „způsoby improvizace,“ které v umění aplikují experimentální a mezioborové postupy a čerpají ze znalostí různých škol a tradic. Grantové příspěvky směřujeme do podpory iniciativ společensko-kulturního rozvoje, které usilují o hmatatelné, kolektivní a lokální výsledky.

Hlavní okruhy naší podpory jsou:

· komunitní a zespoda iniciované projekty
· budování rámců pro stálou výměnu vědomostí a nápadů
· alternativní formy učení a kultivace veřejné účasti
· podpora mezinárodních vztahů a výměnných programů
· nezávislé hnutí a iniciativy
· sociální a environmentální spravedlnost

Nadace Agosto Foundation aktuálně nabízí tradiční formu grantového programu Perpedes s jednou uzávěrkou ročně, obvykle vyhlášenou v polovině roku. Pro podporu jiných projektů nadace nevyhlašuje obecné výběrové řízení a nemá žádné termíny přihlášek.

Pokud máte projekt, který si zasluhuje pozornost a podporu a který se vyjadřuje k výše zmíněným tématům, neváhejte nás kontaktovat na info@agosto-foundation.org. Váš podnět zvážíme v nejbližším možném termínu. Vzhledem k velkému počtu zasílaných projektů však nejsme schopni na každý z nich odpovídat individuálně.

Nechte si od nás zasílat pravidelný emailový newsletter a zůstaňte v obraze, co se týče novinek, grantů a dalších aktivit Nadace Agosto Foundation. Pokud chcete získat informace o již udělených grantech a vybraných projektech, věnujte prosím pozornost našim výročním zprávám a dokumentům, které lze najít na těchto stránkách.