photo: Lasse-Marc Riek-acoeco-header.jpg

Akustická ekologie

Průzkum zvukových světů

Shodneme se celkem na tom, co je to krajina, ale co vlastně znamená krajina zvuková? K čemu termín odkazuje, kde ji najdeme a jak ji popsat, případně definovat? V čem se akusticky vnímaná krajina liší třeba od ekoakustiky, nebo ambientního "hluku v pozadí", neboli background noise?

Kanadský skladatel a pedagog Raymond Murray Schafer svoji definici zvukových krajin a schizofonie shrnul v brožurce, kterou vydal v roce 1969: The New Soundscape: A Handbook for the Modern Music Teacher. Příručka se stala úspěšnou a Schafer se skupinkou kolegů a studentů Univerzity Simona Frasera ve Vancouveru založili později ambicióznější koncept a platformu Světový zvukový projekt (The World Soundscape Project). Cílem bylo dokumentovat, studovat a propagovat problematiku zvuku a prostředí, zvuku a člověka, zvuku a krajiny. Koncem sedmdesátých let byl pak koncept zvukové krajiny kanonizován díky vydání příručky bestseleru The Tuning of the World (Ladění světa) a učebnice Schaferova spolupracovníka - skladatele Barryho Truaxe o „akustické ekologii“ (Handbook for Acoustic Ecology, 1978). Obě publikace jsou považovány za první studie, které koncepci „zvukové krajiny“ podrobněji rozpracovaly a dodnes jsou zmiňovány ve většině prací, zabývající se v teoretických, filosofických a environmentálních souvislostech zvukem. Někteří autoři ovšem používají pojem ve velmi širokém rozptylu významů a občas mohou být nové interpretace od původní Schaferovy "zvukové krajiny" poměrně vzdálené, případně se k ní někteří staví kriticky (Michel Chion, Francisco López, Tim Ingold a další). Důvod nejspíš vězí v poněkud širokém a metaforickém vymezení toho, co si pod termínem „soundscape“ Schafer představoval. Nabízí se například otázka, nakolik je zvuková krajina zaměnitelná například s „nasloucháním“? Nicméně obě slova dosud rezonují a uhnízdily se ve slovníku zvukového umění i rozvíjejícího se oboru ekoakustiky a sound studies (zvuková studia). Věříme, že pro českého čtenáře může být užitečné si— i po půl století, které od prvního vydání uplnulo — skromnou a přístupně napsanou brožurku přečíst. Už proto, že „ekologie“ nebo (zvukové) „znečištění“ jsou na pořadu dne ještě úpěnlivěji a častěji, než tomu bylo v době, kdy je Murray Schafer a Barry Truax vymysleli, nebo spíš kdy slova propojili do nových souvislostí.

(poznámka: jde o první překlad práce Raymonda Murraye Schafera do češtiny).

Naslouchat mnohosti a možnosti krajin, slyšet mnohotvárnost jejich pohyblivé řeči umožňuje abychom se vzepřeli singularitě okamžiku a vyslovili smysl místa a jiného významu, ukrytého v těchto možnostech a naznačujících, že by to mohlo být také jinak.… Zvuk prostupuje rámcem obrazu a připravuje nás k tomu abychom se vyslovili k něčemu dalšímu: časová, neviditelná a nestálá změna, vyžadující účast a proměňující také toho, kdo poslouchá.

Salomé Voegelin, Sonic Possible Worlds

Publikaci jsme se rozhodli doplnit několika dalšími články, které nabízejí aktualizaci a další souvislosti: překladem úryvku z jiného Schaferova textu Acoustic Space, který předtím vyšel v časopise Pandora, článkem Sabine Breitsameterové Řazení zvuků, biografickou črtu Jozefa Cserese o R. Murray Schaferovi, studii o zlovolných mikrofonech Marka Petera Wrighta, rozhovory se zvukovými umělci Jacobem Kirkegaardem - o instalaci Testimonium, a Johnem Grzinichem o rozdílu mezi hudbou a zvukem, analytickou esejí Zvuk a antropocén historičky a teoretičky Anny Kvíčalové a dokumentací rozhlasového programu International Dawn Chorus, věnovanému jitřním zvukovým krajinám, který byl vysílán na ČR Vltava v květnu 2020. Zveřejnění článku o jiném pojetí zvukové krajiny totiž jako formy světové "elektroakustické kompozice" od Barry Truaxe je také - pokud vím - první text tohoto kanadského hudebníka přeložený do češtiny. To vše doplněno o oznámení o čerstvě dokončené knize Sound and Environment, vydané editory Janem Krtičkou a Pavlem Mrkusem na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a výzvou k účasti k projektu This Land is Not Mine Kit Austen v Horní Lužici. Ten dočasně uzavírá on-line čítanku věnovanou zvukovým i jiným krajinám a také trochu akustické ekologii.

Samozřejmě by bylo vhodné připojit několik dalších rozhovorů s autory, kteří se zvukovým uměním s přídechem ekologie zabývají, nebo zabývali zejména u nás. Zajímavým přínosem je studie o málo známých experimentech Aloise Piňose, který ve skladbách Speleofonie a Kateřinské hry z poloviny 70 let využil záznamy perkusivního dotyku krápníků a zvuky řeky Punkvy. Nahrávky byly zpracovány ve Studiu bratislavského rozhlasu a přehrávány návštěvníkům Kateřinské jeskyně Moravského krasu. Také v kompozici Kontrapunkty přírody z roku 1978 Piňos použil také "terénní nahrávky - vody, větru, zvířat a lidských hlasů. Tento text připravujeme a zveřejníme, jakmile ho Tomáš Hambálek, který na toto téma psal v Brně na Masarykově univerzitě bakalářku, dopíše a pošle.

I když to vyhlíží jako by ke všemu důležitému v těchto souvislostech došlo hlavně někde daleko, v Kanadě, USA, Francii, Anglii, Austrálii, nebo alespoň v Polsku (například číslo časopisu Glissando z roku 2015, věnované zvukové krajině) a je tedy nutno vše napřed přeložit, možná i v českých a slovenských hudebních krajinách jsou ukryty ekoakustické kořeny, o které prozatím nevědomky jen zakopáváme.

Rád bych tím poděkoval všem autorům textů, kteří je pro tento výbor poskytli, překladatelům, zejména Martinu Lauerovi za jeho překlad Nové zvukové krajiny i Lloydu Dunnovi za pečlivou úpravu knížky i celého výboru.

Další příspěvky, rozhovory, studie o zvuku, hudbě a krajině městské i přírodní budou zde i tam - ve spolupráci s Hisvoice.cz - postupně doplňovány. Pokud snad máte doma něco v šuplíku, nebo dokonce rozepsané, neváhejte se ozvat na zvukac et centrum.cz

Miloš Vojtěchovský, listopad 2020


Výběr z literatury

Adámková, Hana. Hudebně ekologická problematika a její místo v současné hudební výchově.1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008,

Alarcón, Ximena. 2015. Telematic Embodiments: improvising via Internet in the context of migration, in Vs. Interpretation: An Anthology on Improvisation Vol.1, Edited by David Rothenberg, Agosto Foundation: Prague,

Allen, A. S. and Dawe, K. (eds.) 2016. Current Directions in Ecomusicology: Music, Culture, Nature. Abingdon: Routledge,

Altman, Rick. 2004. Silent Film Sound, Film and Culture. New York: Columbia University Press,

Anderson, Tim J. 2006. Making Easy Listening: Material Culture and Postwar American Recording, Commerce and Mass Culture Series. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Arkette, Sophie. 2004. “Sounds Like City.” Theory, Culture and Society,

Bianchi Frederick / V. J. Manzo.2016 Environmental Sound Artists In Their Own Words, Oxford University Press, London,

Bennett, J. 2010. Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham, NC: Duke University Press,

Blesser, Barry and Salter, Linda-Ruth. 2004. Spaces Speak, Are You Listening? Experiencing Aural Architecture. Cambridge, MA: MIT Press.

Bull, Michael. 2000. Sounding Out the City: Personal Stereos and the Management of Everyday Life (Materializing Culture). Oxford: Berg.

Burt, William. 2007. Liner notes. In David Dunn. Autonomous and Dynamical Systems. New York: New World Records.

Cage, John. 1973 (1961). Silence: Lectures and Writings. Middletown, CT: Wesleyan University Press.

Cage, John.(2010) překlad Jaroslav Sťastný, Radoslav Tejkal a Matěj Kratochvíl, Tranzit Display, Praha,

Carlyle, A. (ed.) 2007. Autumn Leaves: Sound and the Environment in Artistic Practice. Paris: Double Entendre.

Corbin, Alain. 1998. Village Bells : Sound and Meaning in the 19th-century French Countryside (European Perspectives). New York: Columbia University Press.

Cox, Christoph & Warner, Daniel Eds. 2017. Audio Culture: Readings in Modern Music. 2nd Revised Edition. Bloomsbury Publishing,

Davis, Bruce, Barry Truax, R. Murray Schafer. 2009. “Five Village Soundscapes.” in H. Järviluoma, et al. (eds), Acoustic Environments in Change. Tampere: TAMK University of Applied Sciences.

Drobnick, Jim. 2004. Aural Cultures. Toronto, Ont. and Banff, Alta.: YYZ Books; Walter Phillips Gallery Editions.

Dunn, David. 2009. Nature, Sound Art, and the Sacred. In D. Rothenberg and M. Ulvaeus (eds.) The Book of Music and Nature, 2nd edn. Middletown, CT: Wesleyan University Press.

Dunn, David. 1988. Environment, Consciousness, and Magic. http://davidddunn.com/~david/writings/interv1.pdf (accessed 6 June 2020).

Dyson, Frances.2014.The Tone of Our Times: Sound, Sense, Economy, and Ecology, The MIT Press.

Erlmann, Veit. 2004. Hearing Cultures: Essays on Sound, Listening, and Modernity. Oxford: Berg.

Feld, Steven. 1982. Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli Expression. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Feld, Steven. 1994. “From Schizophonia to Schismogenesis: On the Discourses and Commodification Practices of ‘World Music’ and ‘World Beat’.” In S. Feld and C. Keil. (eds), Chicago Music Grooves. Chicago: University of Chicago Press.

Gandy, Matthew. & Nilsen, B. (eds.) 2014. The Acoustic City. Berlin: JOVIS Verlag.,https://www.theacousticcity.com/About_the_book.html

Gasior, Lisa. 2005. “The History of Soundscape: Soundscape as History.” A paper presented at the Canadian Communication, Association Conference, Western University, London, Ontario, Canada.

Gelatt, Roland. 1977. The Fabulous Phonograph, 1877–1977, 2nd rev. edn. New York: Macmillan.

Gomery, Douglas. 2005. The Coming of Sound : A History. New York: Routledge.

Hainge, Greg. 2013. Noise Matters. Towards an Ontology of Noise. Bloomsbury Publishing.

Havránek, Jiří. 1990. Hluk a zdraví. 1. vyd. Praha: Avicenum, ISBN 80-201-0020-2.

Helmholtz, Hermann L.F. 1912 (1854). On the Perception of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music. A. Ellis (trans). New York, NY: Longmans, Green and Company.

Hilmes, Michelle. 2005. “Is There a Field Called Sound Culture Studies? And Does It Matter?” American Quarterly 57 (1): 249–59.

Hirschkind, Charles. 2006. The Ethical Soundscape: Cassette Sermons and Islamic Counterpublics (Cultures of History). New York: Columbia University Press.

Ingold, Tim. 2008. “Against Soundscape.” In A. Carlyle (ed.), Autumn Leaves: Sound and the Environment in Artistic Practice. Paris: Double Entendre.

Järviluoma, H., et al. (eds). 2009. Acoustic Environments in Change. Tampere: TAMK University of Applied Sciences.

Jay, Martin. 1993. Downcast Eyes: The Denigration Of Vision In Twentieth-Century French Thought. Berkeley: University of California Press.

Kahn, Douglas. 1999. Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts. Cambridge, MA: MIT Press.

Kahn, Douglas. 2020.Energies in the Arts, Cambridge, MA: MIT Press.

Katz, Mark. 2004. Capturing Sound: How Technology Has Changed Music. Berkeley: University of California Press.

Krause, Bernie. L. 1987. The Niche Hypothesis: How Animals Taught Us to Dance and Sing. (http://appohigh.org/ourpages/auto/2010/12/21/52074732/niche.pdf) (accessed 28 January 2020).

LaBelle, Brandon. 2006. Background Noise : Perspectives on Sound Art. New York: Continuum International.

Licht, Alan. 2007. Sound Art: Beyond Music, Between Categories. New York: Rizzoli International Publications.

Lane, C. and Carlyle, A. 2013. In the Field: The Art of Field Recording. Axminster: Uniformbooks. [https://static1.squarespace.com/static/545aad98e4b0f1f9150ad5c3/t/545adc2ee4b0028b03c47574/1415240750107/In+the+Field.pdf]

Mackey, Nathaniel. 1986. Bedouin Hornbook, 1st edn. Lexington: University of Kentucky.

Milner, Greg. 2009. Perfecting Sound Forever: The History of Recorded Music. London: Granta Books.

Monacchi, D. 2011. Recording and Representation in Eco-Acoustic Composition. In J. Rudi (ed.) Soundscape in the Arts. Oslo: NOTAM. [https://www.fragmentsofextinction.org/eco-acoustic-music/]

Morton, Timothy. 2010. The Ecological Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Murph, Megan Elizabeth 2018. Max Neuhaus, R. Murray Schafer, and The Challenges Of Noise, Theses and Dissertations. [https://uknowledge.uky.edu/music_etds/118]

Nechvatal, Joseph. 2011. Immersion Into Noise. Open Humanity Press

Ong, Walter J. 2002. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London /New York: Routledge.

Picker, John M. 2003. Victorian Soundscapes. New York: Oxford University Press.

Rath, Richard Cullen. 2003. How Early America Sounded. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Richards, Fiona. 2007. The Soundscapes of Australia: Music, Place and Spirituality. Aldershot, UK/Burlington, VT: Ashgate.

Schafer, R. Murray. 1969. The New Soundscape; A Handbook for the Modern Music Teacher. Don Mills, Ont.: BMI Canada.

Schafer, R. Murray. 1970. The Book of Noise. Wellington, N.Z.: Price Milburn.

Schafer, R. Murray. 1973. The Music of the Environment. Wien: Universal Edition.

Schafer, R. Murray. 1993. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Rochester, VT: Destiny Books.

Schafer, R. Murray, Howard Broomfield, Bruce Davis, Peter Huse, Colin Miles, and World Soundscape Project. 1973. The Vancouver Soundscape. Burnaby, B.C.: World Soundscape Project Sonic Research Studio Dept. of Communication Simon Fraser University.

Schafer R. Murray. 1967. Ear Cleaning: Notes for an Experimental Music Course, Clark & Cruickshank, a division of Berandol Music Limited, Toronto, Canada.

Schwartz, Hillel. 2004. “The Indefensible Ear: A History.” In M. Bull and L. Back (eds), The Auditory Culture Reader. Oxford: Berg.

Schwartz, Hillel. 2012. Making Noise: From Babel to the Big Bang & Beyond, Zone books, N.Y.

Shelemay, Kay Kaufman. 2006. Soundscapes : Exploring Music in a Changing World, 2nd edn. New York: W.W. Norton.

Slavík, Josef Bartoloměj. Vývoj akustiky vnašich zemích. Pokroky matematiky, fysiky a astronomie, 1957, roč. 2, č.4, s. 466-470.

Smith, Mark M. 2001. Listening to Nineteenth-Century America. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Sterne, Jonathan. 2003. The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction. Durham: Duke University Press.

Suisman, David. 2009. Selling Sounds: The Commercial Revolution in American Music. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sun Ra Arkestra, Verna Gillis, and Ra Sun. 1994. Live : Soundscape. New York, N.Y.: Soundscape : Disk Union (sound recording).

Šterbáková Daniela. (2019). Ticho: John Cage, filozofia absencií a skúsenosť ticha, Karolinum, Praha.

Thompson, Emily Ann. 2002. The Soundscape of Modernity: Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900–1933. Cambridge, MA: MIT Press.

Toop, David. 1995. Ocean of Sound: Aether Talk, Ambient Sound and Imaginary Worlds. London/New York: Serpent’s Tail.

TROJAN, Jan. 2011, Akustická ekologie a soundscape v kontextu multimédií, Triga.

Truax, Barry. 1984. Acoustic Communication. Norwood, N.J.: Ablex Publ. Corp.

Truax, Barry (ed.). 1978. Handbook for Acoustic Ecology. Vancouver, British Columbia: World Soundscape Project, Simon Fraser University, and ARC Publications.

Truax, Barry. 2001. Acoustic Communication, 2nd edn. Santa Barbara, CA: Greenwood Press.

Voegelin, Salome. 2014. Sonic Possible Worlds: Hearing the Continuum of Sound. London: Bloomsbury.

Voegelin, Salome. 2018. Listening to Noise and Silence, Towards a Philosophy of Sound Art, London: Bloomsbury [https://front.bc.ca/thefront/wp-content/uploads/2017/11/salome-voegelin-listening-to-noise-and-silence-excerpt.pdf]

World Soundscape Project. 1974a. The Vancouver Soundscape. R. Murray Schafer (ed.). No. 2 in “The Music of the Environment Series.” Vancouver: ARC Publications World Soundscape Project. 1974b. Soundscapes of Canada.

World Soundscape Project, Sonic Research Studio, Department of Communication Studies, Simon Fraser University. Canadian Broadcast Corporation.

World Soundscape Project. 1977. Five Village Soundscapes, R. Murray Schafer (ed.). No. 4 in “The Music of the Environment Series.” Vancouver: ARC Publications.

Lasse-Marc Riek

R. Murray Schafer — Moon-schafer-moon1.jpg

Akustický prostor

R. Murray Schafer
Čítanka k akustické ekologii
-usi19.10.03._konference_den_1.039.jpg

Řazení zvuků

Homogenizace poslechu v dobách zvukové globalizace
Sabine Breitsameter
Čítanka k akustické ekologii, 2020
-alvin_lucier.jpg

Kompozice zvukové krajiny jako globální hudba:

Elektroakustická hudba jako zvuková krajina
Barry Truax
Čítanka k akustické ekologii, 2020
R Murray Schafer-r-murray-schafer.jpg

Cílevědomé a empatické osazování mezníků v nové zvukové krajině

Jozef Cseres
Předmluva k českému překladu "Nové zvukové krajiny" R. Murray Schafera
-aircraft-1028701_1920.jpg

Hlasitý antropocén

Zvuk jako prostředek průzkumu přírody
Anna Kvíčalová
Čítanka k akustické ekologii
-teremin_thing.jpg

Ohledně mikrofonů…

Mark Peter Wright
Čítanka k akustické ekologii, 2020
-tetstimonium.jpg

Symfonietta z pitevny a smetišť

Jacob Kirkegaard
Rozhovor pro National Sawdust Log
Čítanka k akustické ekologii, 2020
-totems_john3.jpg

Poslouchání jako prostředek znovupropojení s prostředím

John Grzinich
Rozhovor s Aleksandrou Jach
Čítanka k akustické ekologii, 2020
-001.jpg

Nothing to hear

Mapování kostelů v Jižním Slovensku
Ján Solčáni
-murmurans.jpg

Sound and Environment

Nová publikace z 2. mezinárodní konference CENSE
Ústí nad Labem, říjen 2019
-olga_karlikova_kresba_tusi_1993.jpg

Předej to dál: Jitřní zvukové krajiny

Reveil 2020
Antologie nahrávek
-strom.jpg

A svět mi odpověděl, dotkl mě zpátky

Luděk Čertík o poslouchání
-braunkohletagebau.jpg

This Land is Not Mine

Lužické zvuky
Kat Austen - kolaborativní project, 2020 - 2021
výzva ke spolupráci
-krause.jpg

Bernie Krause: Biofonie

Ekologie zvukových krajin otevírá bohatý svět za hranicemi každodennosti a čisté vizuality
Čítanka k akustické ekologii, 2020
David Dunn Interview-dunn-poster.jpg

David Dunn - Hudba, jazyk, prostředí

Rozhovor René van Peera s Davidem Dunnem, 1996
-waiting_for_the_flood.jpg

Jak poslouchat plody na stromech?

Rozhovor s Lasse-Marcem Riekem
převzato ze série rozhovorů na portálu 15questions.net
david rothenberg

Hudba z přírody

David Rothenberg
Dům u Kamenného zvonu, GHMP
23. září 2021 v 18 h
-2010_hildegard2_photo-robert-normandeau-scaled.jpeg

Soundwalking

Hildegard WesterkampČítanka k akustické ekologii
-grandville_katzenmusik_charivari_rough_music.jpg

Hluk a ticho

Zvuková krajina a spiritualita
Hillel Schwartz
Slavek Kwi

Almanach CENSE 2021

Dotazník k akustické ekologii
-zidle.jpg

Akustická typologie krajin

Krajinná akustika
Doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. a Mgr. Ing. Tomáš Hendrych
-sterbakova-canvas.jpg

Pozbierané zvuky

Časozberná mikrosonda do zvukového prostredia
Daniela Šterbáková
-davidopenmouthhasenheideah_0.png

Říkají, že nejkrásnější

David Rothenberg
Z knihy Slavíci v Berlíně, aneb hledání dokonalého zvuku
Čítanka k akustické ekologii
-ktova.jpg

Hlas Země: objevení ekologického já

Theodore Roszak
Trumpeter, 1992
-dscf0692.jpg

Ticho jako obecní statek

Ivan Illich
Čítanka k akustické ekologii, 2020